Struktūra ir kontaktai


Administracija

Direktorė Olga Žalienė
+370 46 49 07 40, o.zaliene@muziejus.lt

Vyr. personalo specialistė-administratorė Indrė Rokė
+370 46 49 07 40, ljm@muziejus.lt 

Vyr. vadybininkas-direktoriaus pavaduotojas Eduardas Plokštys
+370 46 49 07 44, +370 671 55564, e.plokstys@muziejus.lt

Direktoriaus pavaduotoja-vyr. fondų saugotoja Rūta Mažeikienė
+370 46 49 07 41, r.mazeikiene@muziejus.lt

Vyr. vet. gydytojas direktoriaus pavaduotojas dr. Žilvinas Kleiva
+370 4649 07 52, z.kleiva@muziejus.lt

Juristė Aušra Verpečinskienė
+370 49 07 41, a.verpecinskiene@muziejus.lt


Apskaitos ir finansų skyrius
+370 46 49 07 42

Vyr. buhalterė Natalija Marinec
+370 46 49 07 42, n.marinec@muziejus.lt


Turto ir statybos projektų valdymo skyrius
+370 46 4907 53

Vyresn. specialistas Valentinas Gvozdevas
v.gvozdevas@muziejus.lt

Vyresnioji specialistė Diana Povilanskienė
d.povilanskiene@muziejus.lt

Vadybininkė-apskaitininkė Valentina Bajeva
v.bajeva@muziejus.lt

Tiekimo vadybininkas Aurimas Rumša
+370  616 83 848,  a.rumsa@muziejus.lt


Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius

Skyriaus vedėja Nina Puteikienė
+370 46 49 07 51, n.puteikiene@muziejus.lt

 

Vyresnioji specialistė Loreta Rimkienė
+370 46 49 22 50, 8 69837299, l.rimkiene@muziejus.lt

Vyresnioji specialistė Neringa Stančikienė
+370 46 49 22 50, 8 69837299,  n.stancikiene@muziejus.lt

Vyresnioji specialistė Simona Mikalkevičiūtė
+370 46 49 22 50, s.mikalkeviciute@muziejus.lt

Vyresnioji specialistė Augustė Rumbutytė
+370 46 49 22 50, 8 69837299, a.rumbutyte@muziejus.lt 


Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyrius
+370 659 61497

Skyriaus vedėja Renata Treigienė
+370 46 42 22 51, +370 659 21932, r.treigiene@muziejus.lt
 

Specialistė Joana Čėsnaitė
+370 46 49 22 51, +370 659 21932, j.cesnaite@muziejus.lt

Specialistė Inga Kurtkutė
+370 46 49 22 51, +370 659 21932, i.kurtkute@muziejus.lt

Vyresnioji specialistė Ieva Jašinskienė
+370 46 49 22 51, +370 659 21932, edukacija@muziejus.lt

Vyresnioji administratorė Jurgita Vasiljevienė
+370 46 49 22 51, +370 659 61497, j.vasiljeviene@muziejus.lt


Tarptautinių ryšių ir projektų valdymo skyriaus

Vedėjas  Mindaugas Gudelis
+370 46 49 07 45, m.gudelis@muziejus.lt

Muziejininkė-projektų koordinatorė Jurgita Eglinskienė
+370 46 49 07 45, j.eglinskiene@muziejus.lt


Delfinų terapijos centras
+370 659 21 928

Skyriaus vedėja dr. Brigita Kreivinienė
+370 46 46 10 10, b.kreiviniene@muziejus.lt

Delfinų terapijos specialistė Vida Miškinė
+370 46 41 62 94, v.miskine@muziejus.lt

Delfinų terapijos specialistas Vaidotas Kabalinas
+370 46 41 62 94, v.kabalinas@muziejus.lt


Akvariumo ir jūrų gamtos skyriaus vedėjas Saulius Karalius
+370 46 49 07 47, s.karalius@muziejus.lt

Vyr. biologas-muziejininkas Remigijus Dailidė
+370 46 49 07 47, r.dailide@muziejus.lt

Jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas
+370 46 49 07 47 , a.grusas@muziejus.lt

Laivybos istorijos skyriaus vedėjas Romaldas Adomavičius
+370 46 49 07 48, r.adomavicius@muziejus.lt

Ūkio tarnybos viršininkė Nijolė Žižienė
+370 46 49 07 46, n.ziziene@muziejus.lt


Vyr. inžinierius Arnoldas Rosenas
+370 46 49 07 43, a.rosenas@muziejus.lt

Sistemos administratorius Vismantas Ragaišis
+370 676 55513, v.ragaisis@muziejus.lt

Sistemos administratorius Kęstutis Stasiulis
+370 676 55513, k.stasiulis@muziejus.lt

Automatikos valdymo sistemų inžinierius  Mantas Jonaitis
+370 676 55513,  m.jonaitis@muziejus.lt

Projektų vadovas-inžinierius Eugenijus Budrys
+370 659 76032, e.budrys@muziejus.lt


VšĮ „Būk mano draugas“ (pastebėjus, radus ruonį ar kitus gyvūnus pakrantėje)
Tel. visą parą, +370 646 21322     


Kavinė „Jogundė“ +370 698 26260


STRUKTŪRA (padidinti)

struktura_2017_3.jpg

Spausdinti
Information updated--- 2017-03-23 09:25

Apsilankyk

Delfinų pasirodymų kainos

 

SAUSIS–GEGUŽĖ, RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Vaikams*, 
mokiniams**, studentams***, 
senatvės pensininkams****,
suaugusiems asmenims su negalia*****

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Vaikams*, 
mokiniams**, studentams***, 
senatvės pensininkams****,
suaugusiems asmenims su negalia*****

3

4.5

 

Kainos į Kaliforninių jūrų liūtų pasirodymus Saulės įlankoje

 

RUGSĖJIS, GEGUŽĖ

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Lankytojams nuo 4 metų   

2

3

 

Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.

* Vaikams nuo 4m.
** Mokiniams, kasoje pateikusiems galiojantį mokinio pažymėjimą.
*** Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams, pateikusiems galiojančius pažymėjimus.
**** Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, pateikusiems galiojantį pensininko pažymėjimą.
***** Suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, pateikusiems galiojantį pažymėjimą.

Lietuvos jūrų muziejaus administracija turi teisę keisti bilietų kainas.


 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS LANKYTOJŲ, KURIEMS TAIKOMOS NUOLAIDOS ĮSIGYJANT BILIETUS, SĄRAŠAS IR BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

I. Bilietų įsigijimo tvarka:

 1. Muziejaus lankytojai įleidžiami tik Muziejaus darbo metu, įsigiję bilietus Muziejaus kasose ir internetu. Bilietų kasa uždaroma likus 30 min. iki Muziejaus darbo laiko pabaigos.
 2. Už bilietus ir kitas paslaugas atsiskaitoma apmokant grynaisiais pinigais, banko mokėjimo kortele, bankiniu pavedimu (esant atskiram susitarimui) arba atsiskaitant Muziejaus elektroninės bilietų bei kitų prekių pardavimo ir  administravimo sistemoje.
 3. Lankytojas privalo saugoti bilietą viso lankymosi Muziejuje metu ir bet kuriuo metu paprašytas pateikti jį atsakingam Muziejaus darbuotojui.
 4. Muziejaus lankymo įkainiai ir nuolaidos Muziejaus lankymo bilietams tvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu. Esant rašytiniam Muziejaus direktoriaus sutikimui, galimas nemokamas apsilankymas tikslinėms grupėms. Muziejus turi teisę taikyti specialias trumpalaikes nuolaidas (akcijas). Ši informacija skelbiama Muziejaus kasose, interneto svetainėje. Informacija taip pat teikiama telefonu.
 5. Muziejaus lankymo bilietas įsigyjamas vienkartiniam apsilankymui. Bilietas galioja jo įsigijimo dieną. Bilieto galiojimas gali būti pratęstas iki 30 dienų nuo jo įsigijimo dienos, atskirai pažymint bilietą specialia žyma.
 6. Lankytojui negalima gadinti, lankstyti, plėšyti, tepti arba kitaip pažeisti bilietą. Muziejus pasilieka teisę neįleisti lankytojų su pažeistais bilietais, kurių nuskaitymo sistema neatpažįsta.
 7. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui priklausymą tikslinei grupei, kuriai taikoma nuolaida, patvirtinantį dokumentą prieš įsigydami bilietą. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma. Bilietų tikrinimo ir / arba lankymosi Muziejuje metu lankytojas gali būti paprašytas pateikti atitinkamą dokumentą kartu su bilietu, kuriam suteikta nuolaida. Bilietai, parduoti su nuolaida,  galioja tik asmeniui, įsigijusiam bilietą, ir negali būti perduodami kitiems asmenims.
 8. Įsigyti bilietai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai paslaugos lankytojams negali būti suteiktos dėl Muziejaus kaltės.
 9. Pinigai už bilietus negrąžinami nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (CK 6.212 str.1 d.).
 10. Už pamestus, sugadintus arba dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti bilietus pinigai negrąžinami.

II.    Nuolaidos ir kitos lankymosi Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume sąlygos:

Bilietą su 50 proc. nuolaida gali įsigyti:

 1. Vaikai nuo 4metų amžiaus;
 2. Mokiniai;
 3. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai;
 4. Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenys;
 5. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

Bilietą su nuolaida (t.y. organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina) gali įsigyti:

 1. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis;
 2. Didesnės, nei 15 asmenų organizuotos lankytojų grupės.

Nemokamai įleidžiami:

 1. Vaikai iki 4 metų amžiaus (nepriskiriant atskiros vietos sėdėti);
 2. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);
 3. Muziejaus kūrėjai, rėmėjai ir kiti asmenys, pateikę specialius Muziejaus administracijos išduotus leidimus/kvietimus;
 4. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, pateikę darbo pažymėjimus;
 5. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt vaikų. Nemokamas bilietas lydinčiajam išduodamas kasoje arba internetu perkant bilietus vaikų grupei;
 6. Vienas gidas, vienas grupės vadovas  ir vienas grupę atvežęs autobuso vairuotojas, tik perkant bilietą grupei gavę nemokamą bilietą be teisės perduoti kitam asmeniui;
 7. Našlaičiai ir vaikų globos namų auklėtiniai bei jų grupes lydintys asmenys (vienas suaugęs – 10 vaikų), kasoje pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius dokumentus.

 

DELFINŲ PASIRODYMAI

Sausis, vasaris, kovas                                     

 

Penktadieniais

12.00

Šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00

Balandis

 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00

Gegužė ir rugsėjis

 

Trečiadieniais–sekmadieniais

12.00, 15.00

Birželis

 

Antradieniais–sekmadieniais

12.00, 14.00, 16.00

Liepa, rugpjūtis

 

Antradieniais–sekmadieniais

11.30, 13.00, 15.00, 16.30

Spalis

 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00

Lapkritis, gruodis

 

Penktadieniais

12.00

Šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00


 

 

 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

Lietuvos jūrų muziejus įsikūręs Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančioje Kuršių nerijos dalyje.
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda), (atstumas 1,8 km, pėsčiomis/dviračiu) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda), (atstumas – 7 km, automobiliu/autobusu/dviračiu) galite atvykti keltu.

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt ,  +370 46 311 117

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios peščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios peščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos 
tvarkaraštis.

eksplikacija_svetainei_koreguota.jpg