Projektai

Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės remiami projektai,  2018 m.


lrkm_logo_lt_visi-01.jpgltk_logotipas2.png    klaipedos_logo_200.png


Programa: Inovatyvių paslaugų kūrimas

Projektas: „Mano tėvas žvejas, aš jo padėjėjas“

Projekto tikslas: Nauja žvejiškos kultūros paveldo pažinimo per praktines ir tiriamąsias veiklas ekspozicija  etnografinėje sodyboje.


Programa: Inovatyvių paslaugų kūrimas

Projektas: „Nuo upelio iki vandenyno“

Projekto tikslas: Interaktyvių edukacinių jūrų ekologijos pažinimo erdvių įrengimas akvariumo ekspozicijoje.


Programa: Kultūros ir meno sklaida

Projektas: „Pasivaikščiojimas su Prezidentu Antanu Smetona po Lietuvos laivybos istoriją“

Projekto tikslas: Teatralizuotų istorijų renginiai, kurių tikslas -  kartu su  muziejaus lankytojais geriau pažinti Lietuvos jūrinės valstybės istoriją tarpukariu.


Programa: Kultūros ir meno sklaida

Projektas: „WWW.SOS.COME“

Projekto tikslas: Šiuolaikinio meno  paroda muziejuje, kviečianti gamtos ir civilizacijos santykių apmąstymui,  žmogaus ir jūros bendrystės pažinimui.


Programa: Kultūros ir meno sklaida

Projektas: „Dangės flotilė“

Projekto tikslas: Tradicinių istorinių laivų paradas Danės upėje Jūros šventės Klaipėdoje metu, laivų tipų bei laivybos tradicijų pristatymas, pažintiniai užsiėmimai įvairaus amžiaus ir tipo lankytojams. Tai trijų dienų renginys, pristatantis tradicinę laivybą. Šių metų renginio „Dangės flotilė“ tema – „Žuvies turgus“. Lankytojai bus kviečiami į teatralizuotą, edukaciniais žaidimais, folkloro dainomis papuoštą turgų, o taip pat susipažins ir turės galimybę apsilankyti tradiciniuose istoriniuose laivuose: kurėnuose, venterinėse valtyse. Šventėje dalyvaus ir du vikinginiai laivai su įgula–interpretatoriais. Įdomu, kuo jie prekiaus „Dangės flotilės“ turguje. 


Programa: Kultūros edukacija

Projektas: „Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“ 

Projekto tikslas: Tęsiant Klaipėdos  muziejų bendradarbiavimo tradicijas, organizuoti kompleksinius užsiėmimus moksleiviams miesto muziejuose, supažindinant su Klaipėdos krašto istorija.


Programa: Kultūros edukacija

Projektas: „Susižadėję su jūra II“

Projekto tikslas: Šiuolaikinio meno platforma, kurios ašis – muziejaus eksponato kriauklės ir lankytojo pokalbis jūrinės  ekologijos tema. 


Programa: Jūrinė kultūra ir edukacija

Projektas: „Tavo jūra prasideda čia“

Projekto tikslas: Projekto  idėja – drauge su  miesto bendruomene sukurti parodą  mieste, kurios turinį sudarytų muziejaus ekspozicijų medžiaga bei klaipėdiečių  mintys apie tai,  ką mums reiškia jūra.


Programa: Kultūros ir meno sklaida 

Projektas: „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai“

Projekto tikslas: Žinyno apie nacionalinio laivyno kūrėjus leidyba. 


Programa: Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas

Projektas: „Jūrinės valstybės sargyboje: Lietuvos karinis laivynas istorijos sūkuriuose“

Projekto tikslas: Tarptautinė konferencija nepriklausomos Lietuvos karo laivyno kūrimo ir atkūrimo tema, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio sukaktį, Baltijos šalių jūrinės  istorijos kontekste.


Programa: Kultūros ir meno sklaida

Projektas: „Prezidentas Smetona: laivas ir įgula“

Projekto tikslas: Leidinys pristatyti ir įamžinti pirmojo Nepriklausomos Lietuvos karo laivo įsigijimo ir gyvavimo istoriją, pabrėžti jo  kaip vieno iš valstybingumo simbolių  reikšmę.


Programa: Kvalifikacijos kėlimas

Projektas: „Skundas? Dovana!”

Projekto tikslas: Muziejininkų  kvalifikacijos tobulinimo projektas siekiant  geresnės lankytojų aptarnavimo bei  muziejaus paslaugų kokybės.


Programa: Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas

Projektas: „Jūrinės kultūros paveldo vertybių iš Lietuvos jūrų muziejaus Dailės rinkinio konservavimas“

Projekto tikslas: Siekiant užtikrinti muziejinių vertybių išsaugojimą ir sklaidą, konservuojamos  Lietuvos jūrų muziejaus  Dailės rinkinio graviūros.


Programa: Muziejinių vertybių įsigijimas

Projektas: „Kultūros vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, įsigijimas“

Projekto tikslas: Projekto     tikslas - rinkti     ir populiarinti   muziejines   vertybes, atspindinčias Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, bei, siekiant kuo platesnio prieinamumo, skaitmeninti įsigytas vertybes.


Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“

esfivp-i-3.jpg


Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“
Lietuvos jūrų muziejus kartu su partneriais pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004).  Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 
Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, duomenų bazių kaupimui,  skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui ir sklaidai.
Planuojami projekto rezultatai:
1. atnaujinta ir modernizuota Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS);
2. sukurta 10 naujos kartos pažangių el. paslaugų visuomenei;
3. modernizuota LIMIS el. paslauga „E-gidas“; 
4. sustiprinta muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų (Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų) bei kitų projekto partnerių (Lietuvos liaudies buities muziejaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvių kalbos instituto) materialinė bazė, įsigijus skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirtą techninę ir programinę įrangą;
5. LIMIS specialistų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas; 
6. patobulinta LIMIS integracija su kitomis informacinėmis sistemomis; 
7. plačiam naudojimui suskaitmeninta 63 500 vnt. muziejinių  vertybių, pasiekiamų per elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą (VEPIS),  www.epaveldas.lt ir www.europeana.eu. 
Projekto trukmė 36 mėnesiai (2018-2021 m.). Bendrai Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamam projektui  yra skirta 4 231.542 eurų.


Projekto pavadinimas: Baltic Museums: Love IT!

bm1.jpgbm2.jpg

Lietuvos jūrų muziejus drauge su partneriais iš Lenkijos, Danijos, Švedijos ir Vokietijos muziejų, turizmo objektų, informacinių technologijų kūrėjų bei tyrimų institucijų susibūrė projekte „Baltic Museums: Love IT!“, kad sukurtų naują IT technologijų produktą tvariam gamtos ir kultūros paveldo turizmo objektų pažinimui ir vystymui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinant Interreg Pietų Baltijos regiono programos veiklas.

Projekto tikslas – sukurti naują IT technologijų produktą turizmo objektuose – programėlę-turinį, kurią lankytojai galės valdyti savo įrenginiuose (BYOD – bring your own device). Naujasis produktas leis praplėsti, papildyti muziejuose patiriamus lankytojų įspūdžius, pritaikant žaidybines, multimedijos, virtualios realybės technologijas. Vadovaujantis projekto partneris – Šcecino universitetas (Lenkija), partneriai: Štralzundo universitetas (Vokietija), Gdynios akvariumas (Lenkija), Gdynios Experimentariumas (Lenkija), Bornholmo gamtos pažinimo centras (Danija), Malmės muziejus (Švedija), Tarptautinės pramonės plėtros fondas „Netcamp“ (Šcecinas, Lenkija), Suaugusiųju mokymo centras „Business Academy“ (Greiswaldas, Vokietija). Projekto trukmė: 2017–2020 m. Projekto biudžetas: 1.484.375 EUR.


2017 metų Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti projektai
2016 metų Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti projektai
2015 metų Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti projektai
Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti tarptautiniai projektai 


 

 

 

 

 

Spausdinti
Information updated--- 2019-01-08 05:24

Apsilankyk

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ
PASIRODYMAS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Mokiniams*, studentams**, vaikams nuo 4-erių metų***, 
senatvės pensininkams****

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams*, studentams**, vaikams nuo 4-erių metų***,
 
senatvės pensininkams****

3

4.5

Bilietą su nuolaida į delfinariumą gali įsigyti:

1. * Mokiniai;
2.** Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai; 
3. *** Vaikai nuo 4 metų amžiaus;
4. **** Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenys;
5. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis (II invalidumo grupė – 30–40 proc. darbingumo lygiui).

Bilietą organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina gali įsigyti:

1. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis (III invalidumo grupė – 45–55 proc. darbingumo lygiui) ;
2. Didesnės, nei 15 asmenų organizuotos lankytojų grupės.

Nemokamas bilietas į Delfinariumą suteikiamas:

1. Vaikams iki 3 metų amžiaus (nepriskiriant atskiros vietos sėdėti). 

2. Našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams. (pagal iš anksto pateiktus įstaigos dokumentus: prašymą ir sąrašus).

3. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis (I invalidumo grupė – 0–25 proc. darbingumo lygiui) ir vienam lydinčiam asmeniui, vaikai iki 18 m, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), kasoje pateikus pažymėjimą.

4. Asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems.

5. Muziejaus kūrėjams, rėmėjams ir kitiems asmenims, pateikusiems specialius Muziejaus administracijos išduotus leidimus/kvietimus.

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems

7

10

Mokiniams*, studentams**, vaikams nuo 6-erių metų***,
senatvės pensininkams****

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams ne iš ES*, studentams**, vaikams nuo 6-erių metų***, 
senatvės pensininkams****

3

4.5

 

Bilietą su nuolaida į Akvariumą ir muziejaus ekspozicijas gali įsigyti:

2. ** Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai; Pateikę pažymėjimus. Studentai iš užsienio – pateikę ISIC;
3. **** Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenys;
4. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai, kariai savanoriai;
5. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, ir Laisvės kovų dalyviai.

Bilietą organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina gali įsigyti:

1. Organizuotos lankytojų grupės, kai grupėje daugiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus

Nemokamas bilietas į Jūrų muziejų, Akvariumą suteikiamas:

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikams į Akvariumą ir muziejaus eksozicijas, (nulinis bilietas nespausdinamas, vaikai žymimi kontrolės vietose).

2. Našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams.

3. Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis (I invalidumo grupė – 0–25 proc. darbingumo lygiui) ir vienam lydinčiam asmeniui, vaikai iki 18 m, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis), kasoje pateikus pažymėjimą ir gavus nulinį bilietą.

4. Asmenims, kuriems nustatytas vidutinis (II invalidumo grupė – 30–40 proc. darbingumo lygiui) arba lengvas (III invalidumo grupė – 45–55 proc. darbingumo lygiui) neįgalumo lygis (galioja apsilankymui akvariumo ir muziejaus ekspozicijose); Taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams. 

5. Asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems.

6. Lietuvos muziejų darbuotojams, kasoje pateikusiems darbuotojų pažymėjimus. 

7. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams.

8. Muziejaus kūrėjams, rėmėjams ir kitiems asmenims, pateikusiems specialius Muziejaus administracijos išduotus leidimus/kvietimus.

9. Vaikų grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt vaikų;  Perkant internetu būtina įvesti visus grupės lydinčiuosius, sistema automatiškai skiria nemokamą bilietą. 

10. Gidui, pateikusiam galiojantį gido pažymėjimą; Nemokamas bilietas gidui išduodamas kasoje be teisės perduoti kitam asmeniui.

11. Našlaičiams ir vaikų globos namų auklėtiniams bei jų grupes lydintys asmenys (vienas suaugęs – 10 vaikų), iš anksto el. paštu ljm@muziejus.lt atsiuntę prašymą bei patvirtintą vaikų sąrašą Lietuvos jūrų muziejaus direktorės vardu. Kasoje grupės vadovas pateikia  originalų prašymą ir  grupės narių sąrašus bei statusą įrodančius dokumentus.

12. Visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį (nemokamas lankymasis Jūrų muziejuje, Akvariume).


Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.


Bilietų įsigijimo ir naudojimo tvarka

 1. Muziejaus lankytojai įleidžiami tik Muziejaus darbo metu, įsigiję bilietus Muziejaus kasose ir internetu. Bilietų kasa uždaroma likus 30 min. iki Muziejaus darbo laiko pabaigos.
 2. Už bilietus ir kitas paslaugas atsiskaitoma apmokant grynaisiais pinigais, banko mokėjimo kortele, arba atsiskaitant Muziejaus elektroninės bilietų bei kitų prekių pardavimo ir  administravimo sistemoje www.ljm.lt. 
 3. Bilietai nėra rezervuojami telefonu ar el. paštu. Juos iš anksto galima įsigyti svetainėje www.ljm.lt.
 4. Lankytojas privalo saugoti bilietą viso lankymosi Muziejuje metu ir bet kuriuo metu paprašytas pateikti jį atsakingam Muziejaus darbuotojui.
 5. Muziejaus lankymo įkainiai ir nuolaidos Muziejaus lankymo bilietams tvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu. Muziejus turi teisę taikyti specialias trumpalaikes nuolaidas (akcijas). Ši informacija skelbiama Muziejaus kasose, interneto svetainėje. Informacija taip pat teikiama telefonu.
 6. Lankytojui negalima gadinti, lankstyti, plėšyti, tepti arba kitaip pažeisti bilietą. Muziejus pasilieka teisę neįleisti lankytojų su pažeistais bilietais, kurių nuskaitymo sistema neatpažįsta.
 7. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui priklausymą tikslinei grupei, kuriai taikoma nuolaida, patvirtinantį dokumentą prieš įsigydami bilietą. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma. Bilietų tikrinimo ir / arba lankymosi Muziejuje metu lankytojas gali būti paprašytas pateikti atitinkamą dokumentą kartu su bilietu, kuriam suteikta nuolaida. Bilietai, parduoti su nuolaida,  galioja tik asmeniui, įsigijusiam bilietą, ir negali būti perduodami kitiems asmenims.
 8. Įsigyti bilietai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai paslaugos lankytojams negali būti suteiktos dėl Muziejaus kaltės.
 9. Bilietai nėra keičiami. Prašome suplanuoti atvykimą, įvertinti persikėlimą keltu.
 10. Pinigai už bilietus negrąžinami nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (CK 6.212 str.1 d.).
 11. Už pamestus, sugadintus arba dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti bilietus pinigai negrąžinami.

 

Vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą lengvata, išvažiavusiems iš kurorto į Lietuvos jūrų muziejų ir tą pačią dieną grįžtantiems!

Grįžtant iš Muziejaus į Neringą kontrolės poste pateikite:
1. Alksnynės ar Nidos kontrolės poste įsigytą kasos čekį (ne senesnį kaip 5 dienos)
2. Lietuvos jūrų muziejaus bilietą
(bilieto data ir grįžimo data turi sutapti, t.y. sugrįžti atgal į Neringą turite tą pačią dieną, kurią lankėtės Muziejuje)
3. Kortelę, gautą Muziejaus kasose

 

 

 

SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


VASARIS, KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


BALANDIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00


GEGUŽĖ

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.30 


BIRŽELIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 14.00, 16.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.00, 15.00


LIEPA ir RUGPJŪTIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 11.30, 13.00, 15.00, 16.30

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 12.15, 14.00, 16.00


RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI  – 11.15, 13.30 


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00

 

 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

Klaipėdą pasiekite moderniausiais šalies traukiniais
Daugiau informacijos: www.traukiniobilietas.lt ir +370 700 55111

spalvoslg_jurumuziejus_baneris_300x169px-02.jpg


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).

Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos tvarkaraštis.

© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

trumpasis_nr2_did.png

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt. 


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Senosios perkėlos, Smiltynės pusėje (keliantis pėsčiųjų keltu) iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

 • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
 • Kursuoja du traukinukai. Paslauga mokama (kaina – 1 Eur., informacija – 867039911, 867657334).

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

situacinis_planas_svetainei.jpg