Istorija ir veikla

Pažink paslaptingą vandenų pasaulį!


Tokiu skambiu šūkiu Lietuvos jūrų muziejus kviečia apsilankyti jo nuolat turtinamose ir rūpestingai puoselėjamose jūrų gamtos ir istorijos ekspozicijose, delfinų pasirodymuose, įvairiose šventėse ir renginiuose.

Jūrų muziejus yra respublikinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, pavaldi Kultūros ministerijai. Muziejus įsikūręs šiauriausiame Kuršių nerijos taške – Kopgalyje, kur baigiasi 98 kilometrų ilgio Kuršių nerijos pusiasalis ir atsiveria Klaipėdos uosto vartai. XIX amžiaus antroje pusėje Kopgalyje buvo pastatyta gynybinė pajūrio tvirtovė – Nerijos fortas, kuris per Antrąjį pasaulinį kartą buvo beveik sugriautas. 1979 metais Nerijos fortas buvo atstatytas ir pritaikytas muziejaus poreikiams. 

Muziejus kaupia, saugo, tiria, konservuoja, restauruoja ir populiarina muziejines vertybes, kurios  atspindi Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, laivybos istoriją bei jūros gamtos įvairovę. Daugialypėse ekspozicijose naudojamos naujausios technologijos ir būdai informacijai perteikti. Tai įgalina aktyviau plėtoti daugiafunkcę švietėjišką, edukacinę ir mokslinę tiriamąją veiklą.

„Nuolat siekiame būti dinamišku, dirbančiu pažangiausiais metodais, moderniu jūrų muziejumi–pažinimo centru, patraukliu įvairaus amžiaus lankytojams. Drauge su jais mokomės pažinti, džiaugtis ir saugoti žmogaus harmoniją su jūra“, – teigia Lietuvos jūrų  muziejaus direktorė Olga Žalienė.

Ekspozicijos – salėse, baseinuose, lauke


1979 metais rekonstruotame Nerijos forte buvo atidarytas Jūrų muziejus. Įrengti akvariumai su Lietuvos gėlavandenėmis, Baltijos ir tropinių jūrų žuvimis bei jūrų gamtos ekspozicija.
Lietuvos jūrų muziejus užima apie 13 hektarų plotą. Lauko baseinuose prie centrinio reduto, akvariumo pastato įkurdinti pingvinai, Baltijos ruoniai, Šiaurės jūrų liūtai. Poternose ir kazematuose po tvirtovės pylimais įrengta Lietuvos laivybos istorijos ekspozicija, ant pylimų, buvusiose pabūklų aikštelėse, eksponuojama senovinių ir šiuolaikinių inkarų kolekcija. Iš viso Jūrų muziejaus rinkiniuose saugoma daugiau nei 88 tūkst. eksponatų. Didžiausias rinkinys – jūrų gamtos preparatai:  moliuskų kriauklės, koralai, vėžiagyviai, dygiaodžiai, jūrų paukščiai, žuvys ir žinduoliai.  Muziejaus rinkiniuose yra ir geologijos, archeologijos, etnografijos, numizmatikos, kartografijos, laivų technikos, raštijos, filatelijos eksponatų. Šiuo metu Jūrų muziejuje vyksta rekonstrukcija, lankytojai kviečiami aplankyti delfinariumą, Etnografinę pajūrio žvejo sodybą bei Senųjų žvejybos laivų aikštelę.
1994 metais šalia Jūrų muziejaus atidarytas vienintelis rytinėje Baltijos pakrantėje delfinariumas. Čia gyvena delfinai–Juodosios jūros afalinos, priklausantys žinduolių klasei, dantytųjų banginių pobūriui. Delfinariume vyksta nuotaikingi, edukacinės paskirties renginiai, kurių metu lankytojai supažindinami su vienais intelektualiausių jūros žinduolių. Nuo 2001 m. Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume pradėtas ypatingas delfinų ir vaikų bendravimo projektas-delfinų terapija: dirbama su vaikais, turinčiais įvairių sveikatos sutrikimų.

Lietuvos jūrų muziejus didžiuojasi 2001 metais pastatytu plaukiojančiu eksponatu-kurėnu, kuriuo kasmet rengiamos etnokultūrinės ekspedicijos Lietuvoje ir už jos ribų.

Rekonstruotas delfinariumas


Delfinariumas buvo pastatytas prieš daugiau nei dvidešimt metų. 2010 metais delfinariumas buvo uždarytas rekonstrukcijai, o delfinai išskraidinti į Atikos zoologijos parką Graikijoje.

Pirmasis delfinariumas buvo projektuotas dar neatsižvelgiant į energetinių išteklių kaštus, tuo metu naudotos statybinės medžiagos nepasižymėjo ilgalaikiškumu. Pirmiausia buvo galvojama apie gyvūnų gyvenimo sąlygų gerinimą. Naujos muziejaus veiklos reikalauja ir naujų erdvių: kiekvienais metais į delfinų terapiją buvo priimama 60 vaikų, nors darbui su jais atskiros erdvės delfinariume ir nebuvo.

Po visų delfinariumo rekonstrukcijos etapų įgyvendinimo gyvūnams skirtas bendras baseinų plotas padidėjo tris kartus. 2015 metais įrengtas delfinų terapijos centras, taip pat „Saulės įlanka“ lauko baseinas po atviru dangumi, kuriame šiltuoju metų laiku vyksta edukaciniai kaliforninių jūrų liūtų.  

Statybų laikai. Vyksta Jūrų muziejaus akvariumo rekonstrukcija


Nuo 2014 m. rugsėjo Lietuvos jūrų muziejaus akvariumas ir kitos Nerijos forte esančios ekspozicijos taip pat uždarytos rekonstrukcijai.  Pagal rekonstrukcijos projektą XIX a. Nerijos forto redutas modernių medžiagų pagalba turėtų atgauti senąsias – pylimo, apglėbusio pastatą, – formas. Tokiu būdu padidintas reduto tūris, kur suprojektuotos pagalbinės patalpos darbuotojams, įrenginiams, edukacinei veiklai, parodų salei.

Akvariumo pastatas nebuvo pasikeitęs nuo pat atidarymo – 1979 metų. Per 35 metus jis paseno ir moraliai ir fiziškai.

Rekonstravus akvariumą, bus suformuotas akrilinis tunelis po centriniu eršketų baseinu, pakeista visa akvariumo ekspozicija ir patys akvariumai (jie jau pagaminti Prancūzijoje), įrengta  Baltijos jūros ekspozicija, parodų salė, suvenyrų parduotuvė, kavinė, pastatas taps pritaikytu neįgaliesiems.

Lankytojai bus pakviesti į kelionę vandeniu: nuo upelio iki vandenyno. Toje kelionėje susipažins su Baltijos baseino, Šiaurės jūros ir egzotiškosios tropinių jūrų žuvimis.

Jūrų muziejus – unikalus ir augantis jūros gamtos ir istorijos pažinimo kompleksas.  Įdomu tai, kad ši žemės pėda, Kopgalis yra jauniausias Lietuvos žemės lopinėlis, atsiradęs tik prieš porą šimtų metų, kai pradėjus tvirtinti įplauką ir kopas, susidarė galimybės čia gyventi žmonėms.

Per metus –  apie pusė milijono lankytojų


Lietuvos jūrų muziejus – vienas labiausiai lankomų muziejų šalyje, per metus sulaukiantis apie pusę milijono svečių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos bei kitų užsienio šalių.  Per  beveik 40 metų muziejų aplankė daugiau nei 15 mln. lankytojų.

Tik įsteigus muziejų, jame dirbo arti šimto darbuotojų, dabar šiltuoju metų laiku dirba apie 150 žmonių. Dauguma muziejaus specialistų turi aukštąjį išsilavinimą – tai biologai, ornitologai, istorikai, pedagogai, žiniasklaidos atstovai, ekologai, ekonomistai.  Mokslinius daktaro laipsnius turi 4 darbuotojai, daugelis baigę magistrantūros studijas. Muziejaus darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją – kasmet apie 20 muziejaus specialistų dalyvauja įvairiuose seminaruose, kursuose, stažuotėse Lietuvoje ir užsienyje.

Muziejui nuo 1975 m. vadovavo istorikas Aloyzas Každailis. 2002 metais direktore tapo istorikė Olga Žalienė.

Jūrą reikia pažinti, suprasti, mokėti gyventi joje ir šalia jos


Lietuvos jūrų muziejus vykdo plačią veiklos programą, įgyvendina projektus, finansuojamus Lietuvos Respublikos ir ES programų lėšomis. Vienas jų - „Jūros teikiamų pramogų, poilsio ir sveikatingumo paslaugų kompleksas Kopgalyje“.

Projektas - DENOFLIT – jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija „Natura 2000“ tinklui plėsti Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje. Projektas trunka nuo 2010 m. spalio iki 2015 m. kovo mėn. Jo metu inventorizuojamos Baltijos jūros buveinės, geologiniai, dugno faunos, žuvų ir paukščių ištekliai, moksliškai apdorojami per ekspedicijas surinkti duomenys.

Projektas ILLUMINATE buvo skirtas ištirti puslaidininkių šviesos technologijų (Solid State Lighting, SSL) pritaikymo galimybes apšviečiant miestų ir ekspozicinių pastatų erdves.

Projektai „Baltic Museums 2.0“ ir „Baltic Museums 2.0 Plus“ skirti skatinti turizmo plėtrą pietinės Baltijos pakrantės regione, kuriant modernias lankytojų aptarnavimo  bei komunikavimo su jais priemones. Projekto partneriai: Vokietijos okeanografijos muziejus (Vokietija), Gdynės akvariumas (Lenkija), Pasaulio vandenyno muziejus (Rusija, Kaliningradas), Lietuvos jūrų muziejus (Lietuva), Štralzundo ir Štetino universitetai.

2010 m. vasarį Lietuvos jūrų muziejus pasirašė sutartį su Lietuvos dailės muziejumi dėl Lietuvos muziejų informacijos skaitmeninimo ir LIMIS Klaipėdos regiono muziejų skaitmeninimo centro įkūrimo. 2010–2011 m. įgyvendinta 12 nacionalinių projektų, kurie pilnai arba iš dalies buvo finansuoti įvairių fondų ir programų.

Nauji projektai


2014-2020 m. laikotarpiu Lietuvos jūrų muziejuje planuojama įgyvendinti šiuos prioritetinius projektus: „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centro įkūrimas Lietuvos jūrų muziejuje“, „Jūrų muziejaus administracinio pastato rekonstrukcija ir pritaikymas atviros prieigos Jūrų gamtos ir jūrinės kultūros paveldo informaciniam centrui (kartu su biblioteka ir saugykla)“,  „Lietuvos jūrų muziejaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių rekonstrukcija“, „Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas“.

Dalyvauja daugelio asociacijų veikloje


Pagrindiniai Lietuvos jūrų muziejaus partneriai ir užsakovai – Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos universitetas, Lietuvos ir užsienio muziejai, Vakarų regiono turizmo ir informacijos centrai, Vakarų regiono turizmo agentūros, Vokietijos jūrų muziejus, Genujos akvariumas, Nacionalinis laivybos muziejus Gdanske, Europos muziejų ir mokslo centrų tinklas ECSITE, Prancūzijos nacionalinis jūros pažinimo centras NAUSICAA. Lietuvai pasirašius tarptautinį susitarimą  ASCOBANS dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos, Šiaurės jūrose ir Rytų Atlante, Lietuvos jūrų muziejus vykdo susitarimo inicijuojamas veiklas, nuo 1995 m. dalyvauja HELCOM (Helsinkio konvencija) inicijuojamose veiklose, siekiant atkurti pietinę Baltijos pilkųjų ruonių populiaciją, ir kt.

Lietuvos jūrų muziejus yra Lietuvos muziejų asociacijos (LMA), Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM), Tarptautinės jūrų žinduolių gydytojų asociacijos (IAAAM), Tarptautinės jūrų žinduolių trenerių asociacijos (IMATA), Europos akvariumų kuratorių sąjungos (EUAC), Europos jūrų žinduolių globos asociacijos (EAAM) narys.


 

 

 

 

 

 

 

Spausdinti
Information updated--- 2016-09-24 11:54

Apsilankyk

Delfinų pasirodymų kainos

 

SAUSIS–GEGUŽĖ, RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Vaikams*, 
mokiniams**, studentams***, 
senatvės pensininkams****

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Vaikams*, 
mokiniams**, studentams***, 
senatvės pensininkams****

3

4.5

 

Kainos įKaliforninių jūrų liūtų pasirodymus Saulės įlankoje

 

RUGSĖJIS, GEGUŽĖ

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Lankytojams nuo 4 metų   

2

3

 

Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.* Mokiniams, kasoje pateikusiems galiojantį mokinio pažymėjimą.
** Nuolatinės studijų formos studentams (dieninės studijų formos, priimtiems iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui), kasoje pateikusiems galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą.
*** Studentams, pateikusiems galiojančius tarptautinius studento pažymėjimus (ISIC).
**** Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, pateikusiems galiojantį pensininko pažymėjimą.

Lietuvos jūrų muziejaus administracija turi teisę keisti bilietų kainas.


 

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS DELFINARIUMO LANKYTOJŲ, KURIEMS TAIKOMOS NUOLAIDOS ĮSIGYJANT BILIETUS, SĄRAŠAS IR NUOLAIDŲ TAIKYMO TVARKA

1.    Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo lankytojams, siekiantiems įsigyti bilietą su nuolaida, taikoma ši tvarka:

1.1.    Asmenys, siekiantys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo kasoje pateikti pažymėjimą, suteikiantį tokią teisę ir įsigytą bilietą su pažymėjimu pateikti kontrolei. Priešingu atveju, bilietas su nuolaida nebus parduodamas, o pažymėjimo nepateikus kontrolei asmenys bus neįleidžiami.

1.2.    Asmenims, kurie turi teisę įsigyti bilietą su nuolaida, griežtai draudžiama šį bilietą perduoti kitiems asmenims.

1.3.    Atskirais atvejais asmenims, pažeidusiems bendrąją tvarką, LJM administracija pasilieka teisę netaikyti lengvatų, kurios pagal bendrąją tvarką galėtų būti taikomos.

1.4.    Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus atskiru leidimu gali būti sudarytos išimtys nemokamai ar suteikiant nuolaidą apsilankyti delfinariume.

2.    Nuolaidos ir kitos lankymosi Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume sąlygos, vadovaujantis Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus įsakymu ,,Dėl kainų patvirtinimo“ taikomos:

2.1.    Bilieto su nuolaida kaina, priklausomai nuo sezono, taikoma:

2.1.1.    Vaikams nuo 4 metų amžiaus.

2.1.2.    Mokiniams, kasoje pateikusiems galiojantį mokinio pažymėjimą.

2.1.3.    Nuolatinės studijų formos studentams (dieninės studijų formos, priimtiems iki įsigaliojant Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui), kasoje pateikusiems galiojantį Lietuvos studento pažymėjimą.

2.1.4.    Studentams, pateikusiems galiojantį tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC).

2.1.5.    Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, pateikusiems galiojantį pensininko pažymėjimą

2.2.    Organizuotoms lankytojų grupėms, priklausomai nuo sezono:

2.2.1.    Suaugusių asmenų grupėms, kai grupėje ne mažiau 15 asmenų perkančių bilietus,  taikoma grupėms skirto bilieto kaina.

2.2.2.    Mokinių, vaikų, studentų, pensininkų grupėms, kai grupėje ne mažiau 15 asmenų, perkančių bilietus taikoma bilieto su nuolaida, skirto grupėms, kaina.

 2.3.    Nuolaidos ir/ar lankymosi sąlygos žmonėms su negalia bei asmenų su negalia grupėms, jei tie patys asmenys su negalia lankosi ne dažniau nei 2 kartus per mėnesį:

2.3.1.    Suaugę Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos asmenys su negalia, kai nustatytas darbingumo lygis 0-25 procentai (I negalios grupė) delfinų pasirodymą lanko nemokamai su vienu lydinčiu asmeniu, Lietuvos jūrų muziejaus kasoje pateikę galiojantį neįgalumo pažymėjimą.

2.3.2.    Suaugę Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos asmenys su negalia, kai nustatytas darbingumo lygis 30-55 procentai (II negalios grupė) delfinariumą gali lankyti LJM kasoje įsigiję bilietą su nuolaidą (bilieto kaina vaikams, mokiniams, studentams, pensininkams).

2.3.3.    Suaugę Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos asmenys, kurių nustatytas darbingumo lygis 60-100 procentų (III grupės negalia), pateikę galiojantį neįgaliojo pažymėjimą LJM kasoje, turi teisę įsigyti grupinės kainos bilietą, kurio kaina priklauso nuo sezono.

2.3.4.    Pavieniai vaikai su negalia (iki 18 metų) delfinariume turi teisę lankytis nemokamai su vienu lydinčiu asmeniu, bilietą nemokamam apsilankymui šie asmenys gali gauti LJM kasoje pateikę pažymėjimą.

2.3.5.    Vaikų su negalia grupė  įleidžiama ta pačia tvarka, kaip ir pavieniai vaikai su negalia arba atsiuntę prašymą ir sąrašą LJM administracijai, pasirašytą įstaigos vadovo. Prašymo ir sąrašo originalą privaloma pateikti LJM kasoje, prieš gaunant nemokamą bilietą.

2.4.    Nemokamai į delfinų pasirodymus su Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyriuje ar Lietuvos jūrų muziejaus kasoje išduotu leidimu įleidžiami:

2.4.1.    Muziejaus/delfinariumo kūrėjai, pateikę specialius vardinius leidimus kasoje.

2.4.2.    Muziejaus/delfinariumo rėmėjai, turintys specialius metinius leidimus ir pateikę  juos kasoje.

2.4.3.    Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, kasoje pateikę muziejaus darbuotojo pažymėjimą. Vienas Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojas turi teisę vienam šeimos nariui nupirkti bilietą su nuolaida. 

2.4.4.    Vaikai, kol sukaks 4 metai (neužimant atskiros vietos sėdėti).

2.4.5.    Organizuotas vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs - dešimt vaikų. Nemokamas bilietas duodamas kasoje, perkant bilietus visai grupei. Visi kiti vaikų grupes lydintys suaugusieji perka bilietus su nuolaida t.y., organizuotoms suaugusiųjų grupėms skirtus bilietus.

2.4.6.    Gidai, grupių vadovai ir grupes atvežusių autobusų vairuotojai, kasoje pateikę patvirtinantį pažymėjimą. Leidimas išduodamas tik perkant grupinį bilietą, vienam gidui, vienam vairuotojui ir vienam grupės vadovui (jei jis yra) be teisės perduoti kitam asmeniui.

2.4.7.    Našlaičių, socialiai remtinų, internatinių mokyklų ir vaikų globos namų auklėtinių grupės bei juos lydintys asmenys (vienas suaugęs – 10 vaikų), siekiantys nemokamai lankytis Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijose ir/ar įsigyti bilietus specialiomis, LJM direktorės nustatytomis kainomis (su nuolaida), iš anksto prieš apsilankymą privalo atsiųsti sąrašus, su vaikų statusą patvirtinančiais dokumentais, pasirašytais įstaigos vadovo ar atitinkamų tarnybų ir spaudais; prašymą LJM direktoriaus vardu leisti su nuolaida apsilankyti delfinariume el. paštu ljm@muziejus.lt arba faksu 846 49 07 50. LJM direktorei vizavus prašymą, Viešųjų ryšių ir rinkodaros skyrius informuoja apie suteiktas nuolaidas.

                             

RUGSĖJIS, GEGUŽĖ

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Lankytojams nuo 4 metų   

2

3

 

DELFINŲ PASIRODYMAI

Sausis, vasaris, kovas                                     

 

Penktadieniais

12.00

Šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00

Balandis

 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00

Gegužė ir rugsėjis

 

Trečiadieniais–sekmadieniais

12.00, 15.00

Birželis

 

Antradieniais–sekmadieniais

12.00, 14.00, 16.00

Liepa, rugpjūtis

 

Antradieniais–sekmadieniais

11.30, 13.00, 15.00, 16.30

Spalis

 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00

Lapkritis, gruodis

 

Penktadieniais

12.00

Šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00


 

 

 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

Lietuvos jūrų muziejus įsikūręs Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančioje Kuršių nerijos dalyje.
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda), (atstumas 1,8 km, pėsčiomis/dviračiu) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda), (atstumas – 7 km, automobiliu/autobusu/dviračiu) galite atvykti keltu.

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt.,  +370 46 311 117

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios peščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios peščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos 
tvarkaraštis.

 

eksplikacija_ljm_large.jpg