Projektai

2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti projektai


lrkm_logo_lt_visi-01.jpgltk_logotipas2.png    klaipedos_logo_200.png


Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida

Projekto pavadinimas: „Forto fantomas“

Atnaujintos Akvariumo ekspozicijos, įsikūrusios XIX a. Nerijos forte, atidarymui skirtų renginių ciklas su A. L. Webber‘io miuziklu „Operos fantomas“, specialiai perdarytu į muzikinę misteriją „Forto fantomas“.


Rėmimo srities priemonė: Muziejų ekspozicijų atnaujinimas

Projekto pavadinimas: „Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos“ 

Projekto tikslas: Kurti inovatyvias ekspozicijas muziejuje, skatinančias aktyvų ir interaktyvų jūrinės kultūros pažinimą. 2015–2017 m.


Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida

Projekto pavadinimas: „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai“

Žinyno apie nacionalinio laivyno kūrėjus leidyba, siekiant užtikrinti muziejuje saugomų kultūros vertybių  pristatymą ir sklaidą, išleisti leidinį-žinyną apie nacionalinio  laivyno kūrėjus „Prie Lietuvos laivyno ištakų. Žmonės ir laivai”. 


Rėmimo srities priemonė: Muziejinių vertybių restauravimas ir konservavimas

Projekto pavadinimas: „Jūrinės kultūros paveldo vertybių iš Lietuvos jūrų muziejaus Dailės rinkinio konservavimas“

Siekiant užtikrinti muziejinių vertybių išsaugojimą ir sklaidą, konservuoti 76 graviūras, saugomas Lietuvos jūrų muziejaus  Dailės rinkinyje.


Rėmimo srities priemonė: Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

Projekto pavadinimas: „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“

Tarptautinė konferencija „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“ laivų katastrofų, jų padarinių ir tyrimų temomis, pristatant naują Laivybos istorijos  ekspoziciją „Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos". Renginys, skirtas skleisti žinias apie jūrinį  paveldą bei  pristatyti nacionalinės muziejininkystės pasiekimus.


Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija

Projekto pavadinimas: „Manęs nelaiko inkaras“

Klaipėdos viešajame transporte organizuojamos įvairios edukacinės veiklos, siekiant  plėtoti Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėją bei Klaipėdos - jūrinio miesto - identitetą, ugdyti  supratimą apie jūrinį paveldą ir tradicijas.


Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija

Projekto pavadinimas: „Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“

Tęsiant Klaipėdos  muziejų bendradarbiavimo tradicijas, organizuojami kompleksiniai užsiėmimai moksleiviams miesto muziejuose, supažindinant su XIII - XV a. Klaipėdos krašto istorija,  formuojant supratimą, jog šiandienos pasaulis yra istoriškai sąlygotas ir kartu nuolat kintantis.


Rėmimo srities priemonė: Kvalifikacijos kėlimas

Projektai: „Kūrybos raktas“ ir „Kūrybiškas muziejus = kūrybiškas lankytojas“

Muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo projektai, siekiant  geresnės muziejaus teikiamų paslaugų ir lankytojų aptarnavimo kokybės.


Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida

Projekto pavadinimas: „MUZĖ VEŽA“


Rėmimo srities priemonė: Jūrinės kultūros sklaida

Projekto pavadinimas: „Susižadėję su jūra“


Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida

Projekto pavadinimas: „Dangės flotilė“ 

Istorinių laivų paradas Danės upėje Jūros šventės Klaipėdoje metu, laivų tipų bei laivybos tradicijų pristatymas, pažintiniai užsiėmimai mažiems ir dideliems.


Rėmimo srities priemonė: Edukacinės stažuotės

Profesinio meistriškumo tobulinimas parodoje „Prolight+Sound“, Frakfurte; Darbo stebėjimo vizitas OZEANEUM, Štralzunde; Muziejininko kvalifikacijos tobulinimas D. Britanijoje. 

Trims Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojams buvo skirtos edukacinės stipendijos kelti kvalifikaciją ir tobulinti profesinį meistriškumą. 


2016 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti kultūros projektai


2015 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti kultūros projektai


Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo rekonstrukcija

Lietuvos jūrų muziejus 2014 – 2017 vykdo akvariumo rekonstrukciją. Tai – svarbiausias Lietuvos jūrų muziejaus projektas, kadangi jo metu atnaujinama ekspozicija, kuri buvo nekeista nuo pat 1979 tųjų metų. 
Įgyvendinus projektą, naujoji  ekspozicija turės 3 gėlavandenių žuvų akvariumus (bendras tūris 60 m3), 10 Baltijos ir Šiaurės jūrų žuvų bei bestuburių gyvūnų akvariumų (bendras tūris 100 m3), 7 tropinius akvariumus (bendras tūris 60 m3), baseiną bei povandeninį akrilo tunelį. Modernizuota akvariumų priežiūros ir aptarnavimo sistema. Atnaujinti ir padidinti ruonių, pingvinų ir jūrų liūtų lauko baseinai. 

Projekto metu rekonstruotas ir akvariumo pastatas,   kurio priestate įrengta  edukacinė klasė, suvenyrų parduotuvė, atnaujinta lankytojų aptarnavimo infrastruktūra.

Projekto vertė: 14,83 mln. EUR, iš kurių 11,76 mln. EUR Valstybės investicijų programos (VIP) lėšos.


PROJEKTAS „JŪROS TEIKIAMŲ PRAMOGŲ, POILSIO, SVEIKATINGUMO PASLAUGŲ IR PAŽINIMO PARKAS KOPGALYJE (DELFINŲ TERAPIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS)“

banner-kuriame-lietuvos-ateiti.jpg

Lietuvos jūrų muziejaus įgyvendintas projektas dalinai finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.3-ŪM-01-V priemonę „Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“. Projektas taip pat finansuotas iš Valstybės investicijų programos ir Lietuvos jūrų muziejaus lėšų.


I etapas – DELFINARIUMO PASTATO DALIES REKONSTRUKCIJA
Projektas VP3-1.3-ŪM-01-V-01-022

I-ame etape buvo pakeistas delfinariumo stogas, suremontuotas delfinų pasirodymų baseinas, jį juosęs parapetas pakeistas skaidria akrilo juosta, įdiegta moderni, visą parą cirkuliuojanti vandens paruošimo sistema, kuri užtikrina vandens kokybę baseine bei palaiko delfinams būtiną vandens druskingumą, siekiantį 20–25 promiles. Žiūrovų salėje įrengtos 1000 vietų tribūnos, įdiegta moderni garso ir vaizdo įranga.
Atnaujintame delfinariumo baseine rengiami delfinų ir Kaliforninių jūrų liūtų, edukaciniai užsiėmimai bei kiti renginiai.


II etapas – DELFINARIUMO PRIESTATO STATYBA
Projektas VP3-1.3-ŪM-01-V-02-002

II-ame etape buvo įrengti papildomi baseinai delfinų gydymui, gimdymui, delfinų terapijos užsiėmimams bei baseinas Kaliforniniams jūrų liūtams, įrengtos patalpos delfinų terapijos dalyviams, treneriams, personalui. Virš baseinų sumontuotas stiklinis stogas, įdiegta moderni vandens paruošimo sistemavandens kokybei baseinuose užtikrinti.

Įrengtame delfinų terapijos centre rengiami delfinų terapijos, pažintiniai bendravimo su delfinais užsiėmimai.


III etapas – LAGŪNOS SU AMFITEATRU PO ATVIRU DANGUMI STATYBA
Projektas VP3-1.3-ŪM-01-V-03-001

III-ame etape įrengtas lauko baseinas su 800 vietų tribūnomis, kuriame delfinai vasaros sezono metu galės mėgautis grynu oru, lepintis saulės spinduliais. Lauko baseine taip pat įrengta moderni vandens paruošimo sistema bei įgarsinimo įranga. 
Lagūnoje vasaros metu numatyta rengti pasirodymus bei edukacinius užsiėmimus. 

 logo_nordplus.jpg

Lietuvos jūrų muziejus 2016-2017 m. įgyvendino tarptautinį projektą „Strengthening Informal LEarning in museums: meeting challenges of modern citizenship”.
Projekto biudžetas - 12.330 EUR, projektas finansuojamas iš Nordplus Adult programos lėšų. Projekto metu vyko 3 stažuotės, kurių metu partnerių darbuotojai vyko vieni pas kitus ir drauge tobulino savaiminio ir neformalaus švietimo įgūdžius. Iš viso projekte kvalifikaciją kėlė 8 asmenys, bendra mokymų trukmė – 15 d.
Projektas apjungė 4 partnerius iš Lietuvos (Lietuvos jūrų muziejus), Latvijos (ECO partners), Estijos (C.R. Jakobson muziejus) bei Švedijos (Eskilstuna folkhögskola).

Projekto Nr.: NPAD-2016/10168


erasmus_logo.jpg

Lietuvos jūrų muziejus 2015-2016 m. įgyvendino projektą „Delfinų terapijos centro darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas”. Projektas finansuotas iš Erasmus+ programos, KA1 pagrindinio veiksmo asmenų mobilumas mokymosi tikslais.
Projekto biudžetas: 26779 EUR - šios lėšos buvo skirtos Delfinų terapijos centro darbuotojų apmokymams ir parengimui dirbti su pažangiomis, pasaulyje pripažintomis ir Lietuvoje dar negirdėtomis 6-mis metodikomis: Watsu/Tansu, Šerbornė, Sensorinės integracijos, TEAACH, ir OIVA. . Šios metodikos padeda konstruoti bendravimą neverbaliniu būdu, gerinti psichoemocinę būklę. Atlikti ilgamečiai moksliniai tyrimai rodo, jog šie metodai ženkliai pagerina žmonių su negalia gyvenimo kokybę sociume.

Taip pat projekto metu mūsų darbuotojai vyko į „ZooMarine“ (Portugalija) darbo stebėjimo vizito, kadangi delfinų terapija yra abipusis procesas – terapijos dalyvauja ne tik negalią turintis asmuo, bet ir delfinai, todėl labai svarbu užtikrinti gyvūnų gerovę.

Iš viso projekto metu dalyviai mokinosi daugiau nei 40 dienų, projekte dalyvavo 6 Delfinariumo specialistai bei treneriai.

Projekto Nr. 2015-1-LT01-KA104-013310


logo_bm_love_it.jpg compound_logo_with_with_erdf_screen.jpg

Projekto pavadinimas: Baltic Museums: Love IT! 

Lietuvos jūrų muziejus drauge su partneriais iš Lenkijos, Danijos, Švedijos ir Vokietijos muziejų, turizmo objektų, informacinių technologijų kūrėjų bei tyrimų institucijų susibūrė projekte “Baltic Museums: Love IT!”, kad sukurtų naują IT technologijų produktą tvariam gamtos ir kultūros paveldo turizmo objektų pažinimui ir vystymui. 
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinant Interreg Pietų Baltijos regiono programos veiklas.

Projekto tikslas – sukurti naują IT technologijų produktą turizmo objektuose – programėlę-turinį, kurią lankytojai galės valdyti savo įrenginiuose (BYOD – bring your own device). Naujasis produktas leis praplėsti, papildyti  muziejuose patiriamus lankytojų įspūdžius, pritaikant žaidybines, multimedijos, virtualios realybės technologijas.  
Vadovaujantis projekto partneris – Šcecino universitetas (Lenkija), partneriai: Štralzundo universitetas (Vokietija), Gdynios akvariumas (Lenkija), Gdynios Experimentariumas (Lenkija), Bornholmo gamtos pažinimo centras  (Danija), Malmės muziejus (Švedija), Tarptautinės  pramonės plėtros fondas „Netcamp“ (Šcecinas, Lenkija), Suaugusiųju mokymo centras „Business Academy“ (Greiswaldas, Vokietija). 

Projekto trukmė: 2017–2020 m. 
Projekto biudžetas: 1.484.375 EUR


Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendintas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuotas projektas


eea_grants_logos_h_lt_jpg_jpg.jpg

Programa: Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas

Projekto pavadinimas: Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas

Projekto tikslas - baigti Nerijos forto tvarkybos darbus, išsaugant unikalų jūrinį kultūros paveldą ir  užtikrinant didesnį visuomenės dalyvavimą jo pažinimo ir išsaugojimo procese. Projekto metu atliekami fortą juosiančio gynybinio griovio – fosos - tvarkybos darbai, atnaujintose patalpose įrengta Nerijos forto istoriją pristatanti ekspozicija. 

Daugiau apie projektą:

Jūrinį paveldą tvarkysim kaip norvegai
Diskusija kaip naujai panaudoti Nerijos fortą
​Mokslinė apybraiža "Nerijos forto fosos jungtis su Kuršių mariomis"
Kaip silkė sujungė Lietuvą ir Norvegiją
Partnerystės tiltai 
Nerijos forte - nauja istorinė ekspozicija

 

 

 

 

 


2001–2014 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti  tarptautiniai projektai 

Spausdinti
Information updated--- 2017-12-15 07:58

Apsilankyk

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASLAUGOS, KAINOS, NUOLAIDOS. Atidaryti, atsisiųsti.

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAS

SAUSIS–GEGUŽĖ, RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Mokiniams*, studentams**, vaikams nuo 4-erių metų***, 
senatvės pensininkams****

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams*, studentams**, vaikams nuo 4-erių metų***,
 
senatvės pensininkams****

3

4.5

Bilietą su nuolaida gali įsigyti:

1. * Mokiniai;
2.** Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai; 
3. *** Vaikai nuo 4 metų amžiaus;
4. **** Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenys;
5. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis.

Bilietą organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina gali įsigyti:

1. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis;
2. Didesnės, nei 15 asmenų organizuotos lankytojų grupės.
 

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ, RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems

7

10

Mokiniams*, studentams**, vaikams nuo 6-erių metų***,
senatvės pensininkams****

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams*, studentams**, vaikams nuo 6-erių metų***, 
senatvės pensininkams****

3

4.5

Bilietą su nuolaida gali įsigyti:

1. * Mokiniai;
2. ** Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai; Pateikę pažymėjimus. Studentai iš užsienio – pateikę ISIC;
3. *** Vaikai nuo 6-erių metų amžiaus;
4. **** Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenys;
5. Nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariai, kariai savanoriai;
6. Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos. Pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, ir Laisvės kovų dalyviai.

Bilietą organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina gali įsigyti:

1. Organizuotos lankytojų grupės, tik, kai grupėje daugiau nei 15 asmenų perkančių bilietus. 

Nemokamas bilietas suteikiamas:

1. Vaikams iki 4 metų amžiaus į delfinariumą (nepriskiriant atskiros vietos sėdėti); 

2. Vaikams iki 6 metų amžiaus į Akvariumą ir muziejaus eksozicijas

3. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); asmenys, kuriems nustatytas vidutinis arba lengvas neįgalumo lygis (galioja apsilankymui akvariumo ir muziejaus ekspozicijose); Taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams. 

4. Muziejaus kūrėjai, rėmėjai ir kiti asmenys, pateikę specialius Muziejaus administracijos išduotus leidimus/kvietimus;

5. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, pateikę darbo pažymėjimus;

6. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt vaikų.  

7. Gidas, pateikęs galiojantį gido pažymėjimą; Nemokamas bilietas gidui išduodamas kasoje be teisės perduoti kitam asmeniui;

8. Našlaičiai ir vaikų globos namų auklėtiniai bei jų grupes lydintys asmenys (vienas suaugęs – 10 vaikų), kasoje pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius dokumentus.


Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.


Bilietų įsigijimo ir naudojimo tvarka

 1. Muziejaus lankytojai įleidžiami tik Muziejaus darbo metu, įsigiję bilietus Muziejaus kasose ir internetu. Bilietų kasa uždaroma likus 30 min. iki Muziejaus darbo laiko pabaigos.
 2. Už bilietus ir kitas paslaugas atsiskaitoma apmokant grynaisiais pinigais, banko mokėjimo kortele, arba atsiskaitant Muziejaus elektroninės bilietų bei kitų prekių pardavimo ir  administravimo sistemoje www.ljm.lt. 
 3. Bilietai nėra rezervuojami telefonu ar el. paštu. Juos iš anksto galima įsigyti svetainėje www.ljm.lt.
 4. Lankytojas privalo saugoti bilietą viso lankymosi Muziejuje metu ir bet kuriuo metu paprašytas pateikti jį atsakingam Muziejaus darbuotojui.
 5. Muziejaus lankymo įkainiai ir nuolaidos Muziejaus lankymo bilietams tvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu. Muziejus turi teisę taikyti specialias trumpalaikes nuolaidas (akcijas). Ši informacija skelbiama Muziejaus kasose, interneto svetainėje. Informacija taip pat teikiama telefonu.
 6. Lankytojui negalima gadinti, lankstyti, plėšyti, tepti arba kitaip pažeisti bilietą. Muziejus pasilieka teisę neįleisti lankytojų su pažeistais bilietais, kurių nuskaitymo sistema neatpažįsta.
 7. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui priklausymą tikslinei grupei, kuriai taikoma nuolaida, patvirtinantį dokumentą prieš įsigydami bilietą. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma. Bilietų tikrinimo ir / arba lankymosi Muziejuje metu lankytojas gali būti paprašytas pateikti atitinkamą dokumentą kartu su bilietu, kuriam suteikta nuolaida. Bilietai, parduoti su nuolaida,  galioja tik asmeniui, įsigijusiam bilietą, ir negali būti perduodami kitiems asmenims.
 8. Įsigyti bilietai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai paslaugos lankytojams negali būti suteiktos dėl Muziejaus kaltės.
 9. Pinigai už bilietus negrąžinami nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (CK 6.212 str.1 d.).
 10. Už pamestus, sugadintus arba dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti bilietus pinigai negrąžinami.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASLAUGOS, KAINOS, NUOLAIDOS. Atidaryti, atsisiųsti.

SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–16.30


VASARIS, KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


BALANDIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


GEGUŽĖ ir RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–17.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.30 


BIRŽELIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 14.00, 16.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.00, 15.00 


LIEPA ir RUGPJŪTIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 11.30, 13.00, 15.00, 16.30

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 12.15, 14.00, 16.00


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–16.30

 


 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

Lietuvos jūrų muziejus įsikūręs Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančioje Kuršių nerijos dalyje.
© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

trumpasis_nr2_did.png

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Smiltynės perkėlos iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

 • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
 • Kursuoja du traukinukai. Paslauga mokama (kaina – 1 Eur., informacija – 867039911, 867657334).

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

eksplikacija_svetainei_koreguota.jpg