Projektai

Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamas projektas


eea_grants_logos_h_lt_jpg_jpg.jpg

Programa: Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas

Projekto pavadinimas: Neringos forto išsaugojimas ir jo tvarus naudojimas

Projekto tikslas - baigti Nerijos forto tvarkybos darbus, išsaugant unikalų jūrinį kultūros paveldą ir  užtikrinant didesnį visuomenės dalyvavimą jo pažinimo ir išsaugojimo procese. Projekto metu atliekami fortą juosiančio gynybinio griovio – fosos- tvarkybos darbai, atnaujintose patalpose įrengta Nerijos forto istoriją pristatanti ekspozicija. 

Daugiau apie projektą:
Jūrinį paveldą tvarkysim kaip norvegai
Diskusija kaip naujai panaudoti Nerijos fortą
​Mokslinė apybraiža "Nerijos forto fosos jungtis su Kuršių mariomis"
Kaip silkė sujungė Lietuvą ir Norvegiją
Partnerystės tiltai 
Nerijos forte - nauja istorinė ekspozicija

 

 

 

 

 2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinamas Nordplus finansuotas projektas


logo_nordplus.jpg

 

 

 

Rėmimo srities priemonė: Nordplus

Projekto pavadinimas: „Savaiminio mokymosi muziejuose įgūdžių stiprinimas: šiuolaikinės visuomenės iššūkis“

Projekto metu vyko 3 stažuotės, kurių metu partnerių darbuotojai vyko vieni pas kitus ir drauge tobulino savaiminio ir neformalaus švietimo įgūdžius. 2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai


ltk_logotipas.png

Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida

Projekto pavadinimas: „Forto fantomas“

Atnaujintos Akvariumo ekspozicijos, įsikūrusios XIX a. Nerijos forte, atidarymui skirtų renginių ciklas su A. L. Webber‘io miuziklu „Operos fantomas“, specialiai perdarytu į muzikinę misteriją „Forto fantomas“.


Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida

Projekto pavadinimas: „Dangės flotilė“

Istorinių laivų paradas Danės upėje Jūros šventės Klaipėdoje metu, laivų tipų bei laivybos tradicijų pristatymas, pažintiniai užsiėmimai mažiems ir dideliems. 


Rėmimo srities priemonė: Kvalifikacijos kėlimas

Projektai: „Kūrybos raktas“ ir „Kūrybiškas muziejus = kūrybiškas lankytojas“

Muziejininkų kvalifikacijos tobulinimo projektai, siekiant  geresnės muziejaus teikiamų paslaugų ir lankytojų aptarnavimo kokybės.


Rėmimo srities priemonė: Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

Projekto pavadinimas: „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“

Tarptautinė konferencija „Laivas audroje. Istorinis Baltijos jūros kontekstas“ laivų katastrofų, jų padarinių ir tyrimų temomis, pristatant naują Laivybos istorijos  ekspoziciją „Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos". Renginys, skirtas skleisti žinias apie jūrinį  paveldą bei  pristatyti nacionalinės muziejininkystės pasiekimus.


Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija

Projekto pavadinimas: „Manęs nelaiko inkaras“

Klaipėdos viešajame transporte organizuojamos įvairios edukacinės veiklos, siekiant  plėtoti Lietuvos kaip jūrinės valstybės idėją bei Klaipėdos - jūrinio miesto - identitetą, ugdyti  supratimą apie jūrinį paveldą ir tradicijas.


Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija

Projekto pavadinimas: „Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“

Tęsiant Klaipėdos  muziejų bendradarbiavimo tradicijas, organizuojami kompleksiniai užsiėmimai moksleiviams miesto muziejuose, supažindinant su XIII - XV a. Klaipėdos krašto istorija,  formuojant supratimą, jog šiandienos pasaulis yra istoriškai sąlygotas ir kartu nuolat kintantis.


Rėmimo srities priemonė: Edukacinės stažuotės

Profesinio meistriškumo tobulinimas parodoje „Prolight+Sound“, Frakfurte; Darbo stebėjimo vizitas OZEANEUM, Štralzunde; Muziejininko kvalifikacijos tobulinimas D. Britanijoje.   

Trims Lietuvos jūrų muziejaus darbuotojams buvo skirtos edukacinės stipendijos kelti kvalifikaciją ir tobulinti profesinį meistriškumą.  

 

2016 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti kultūros projektai


Rėmimo srities priemonė: Inovatyvių paslaugų kūrimas atminties institucijose

Projekto pavadinimas: „Jūrų katastrofos ir Lietuva: tarp racionalumo ir mistikos“ II etapas

Projekto tikslas: kurti inovatyvias ekspozicijas muziejuje, skatinančias aktyvų ir interaktyvų jūrinės kultūros pažinimą bei užtikrinančias pažinimo proceso tęstinumą. 


Rėmimo srities priemonė: Kultūros edukacija

Projekto pavadinimas: „Penkios dienos jūros ir šėlsmo“

Projekto tikslas: skatinti vaikų saviraišką, kūrybinį požiūrį į aplinką, atskleidžiant jūros stichijos paslaptis bei teikiamą naudą žmonių gerovei.


Rėmimo srities priemonė: Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo programa

Projekto pavadinimas: „Koks didelis – mažas muziejų pasaulis“

Projekto tikslas: ugdyti jaunimo tautinį, pilietinį, bendruomeninį  sąmoningumą, atskleidžiant istorinės patirties svarbą kuriant ateities vertybes.


Rėmimo srities priemonė: Muziejinių vertybių įsigijimas

Projekto pavadinimas: „Muziejinių vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, įsigijimas“

Projekto tikslas: rinkti ir populiarinti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, bei, siekiant kuo platesnio prieinamumo, skaitmeninti įsigytas vertybes.   


Rėmimo srities priemonė: Muziejinių vertybių įsigijimas

Projekto pavadinimas: „Muziejinių vertybių, papildančių Lietuvos jūrų muziejaus Dailės rinkinį, įsigijimas“

Projekto tikslas: muziejaus Dailės rinkinį praturtinti dailininko Š. Leonavičiaus Maironio baladės „Jūratė ir Kastytis“ iliustracijomis, originaliai atskleidžiančiomis žmogaus bei jūros stichijos mistinį susiliejimą.


Rėmimo srities priemonė: Inovatyvių paslaugų kūrimas atminties institucijose

Projekto pavadinimas: „Tradicinių istorinių laivų diena „Dangės flotilė“

Projektą remia Lietuvos kultūros ir meno taryba bei Klaipėdos miesto savivaldybė

Projekto tikslas: surengti istorinių laivų paradą Danės upėje Jūros šventės metu, visuomenei pristatant laivybos tradicijas, laivų tipus, organizuojant edukacinius pažintinius užsiėmimus.


Rėmimo srities priemonė: Leidyba

Projekto pavadinimas: „Apie vėjus burėse, galvoje ir kišenėse: Salio Šemerio atsiminimai“

Projektą remia Klaipėdos miesto savivaldybė

Projekto tikslas: literato ir aistringo buriuotojo S. Šemerio rankraščių leidyba, siekiant skleisti bei populiarinti jūrinės kultūros paveldą.2016 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendintas Erasmus+ finansuotas kultūros projektas


erasmus_logo.jpg

Rėmimo srities priemonė: Erasmus+

Projekto pavadinimas: „Delfinų terapijos centro darbuotojų žinių ir įgūdžių ugdymas“

Projekto tikslas: Apmokyti ir parengti delfinų terapijos centro darbuotojus darbui su pažangiomis, pasaulyje pripažintomis ir Lietuvoje dar negirdėtomis metodikomis: Watsu/Tansu, Šerbornė, Sensorinės integracijos, TEAACH, ir OIVA. 

Spausdinti
Information updated--- 2017-06-21 12:32

Apsilankyk

Delfinų pasirodymų kainos

 

SAUSIS–GEGUŽĖ, RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Vaikams*, 
mokiniams**, studentams***, 
senatvės pensininkams****,
suaugusiems asmenims su negalia*****

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Vaikams*, 
mokiniams**, studentams***, 
senatvės pensininkams****,
suaugusiems asmenims su negalia*****

3

4.5

 

Kainos į Kaliforninių jūrų liūtų pasirodymus Saulės įlankoje

 

RUGSĖJIS, GEGUŽĖ

BIRŽELIS, LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Lankytojams nuo 4 metų   

2

3

 

Kainos į laivybos istorijos ir gamtos ekspozicijas (išskyrus akvariumą) Nerijos forte

 

LIEPA, RUGPJŪTIS

 

Eur

Suaugusiems

4

Vaikams*,
mokiniams**, studentams***,
senatvės pensininkams****,
suaugusiems asmenims su negalia*****

2

 

Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.

* Vaikams nuo 4m. į delfinariumą; vaikams nuo 6m. į laivybos istorijos ir gamtos ekspozicijas Nerijos forte. 
** Mokiniams, kasoje pateikusiems galiojantį mokinio pažymėjimą.
*** Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniams, pateikusiems galiojančius pažymėjimus.
**** Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, pateikusiems galiojantį pensininko pažymėjimą.
***** Suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, pateikusiems galiojantį pažymėjimą.

Lietuvos jūrų muziejaus administracija turi teisę keisti bilietų kainas.


 

I. Bilietų įsigijimo tvarka:

  1. Muziejaus lankytojai įleidžiami tik Muziejaus darbo metu, įsigiję bilietus Muziejaus kasose ir internetu. Bilietų kasa uždaroma likus 30 min. iki Muziejaus darbo laiko pabaigos.
  2. Už bilietus ir kitas paslaugas atsiskaitoma apmokant grynaisiais pinigais, banko mokėjimo kortele, bankiniu pavedimu (esant atskiram susitarimui) arba atsiskaitant Muziejaus elektroninės bilietų bei kitų prekių pardavimo ir  administravimo sistemoje.
  3. Lankytojas privalo saugoti bilietą viso lankymosi Muziejuje metu ir bet kuriuo metu paprašytas pateikti jį atsakingam Muziejaus darbuotojui.
  4. Muziejaus lankymo įkainiai ir nuolaidos Muziejaus lankymo bilietams tvirtinami atskiru direktoriaus įsakymu. Esant rašytiniam Muziejaus direktoriaus sutikimui, galimas nemokamas apsilankymas tikslinėms grupėms. Muziejus turi teisę taikyti specialias trumpalaikes nuolaidas (akcijas). Ši informacija skelbiama Muziejaus kasose, interneto svetainėje. Informacija taip pat teikiama telefonu.
  5. Muziejaus lankymo bilietas įsigyjamas vienkartiniam apsilankymui. Bilietas galioja jo įsigijimo dieną. Bilieto galiojimas gali būti pratęstas iki 30 dienų nuo jo įsigijimo dienos, atskirai pažymint bilietą specialia žyma.
  6. Lankytojui negalima gadinti, lankstyti, plėšyti, tepti arba kitaip pažeisti bilietą. Muziejus pasilieka teisę neįleisti lankytojų su pažeistais bilietais, kurių nuskaitymo sistema neatpažįsta.
  7. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui priklausymą tikslinei grupei, kuriai taikoma nuolaida, patvirtinantį dokumentą prieš įsigydami bilietą. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma. Bilietų tikrinimo ir / arba lankymosi Muziejuje metu lankytojas gali būti paprašytas pateikti atitinkamą dokumentą kartu su bilietu, kuriam suteikta nuolaida. Bilietai, parduoti su nuolaida,  galioja tik asmeniui, įsigijusiam bilietą, ir negali būti perduodami kitiems asmenims.
  8. Įsigyti bilietai atgal nepriimami ir už juos pinigai negrąžinami, išskyrus atvejus, kai paslaugos lankytojams negali būti suteiktos dėl Muziejaus kaltės.
  9. Pinigai už bilietus negrąžinami nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis (CK 6.212 str.1 d.).
  10. Už pamestus, sugadintus arba dėl kitų priežasčių netinkamus naudoti bilietus pinigai negrąžinami.

II.    Nuolaidos ir kitos lankymosi Lietuvos jūrų muziejaus delfinariume sąlygos:

Bilietą su 50 proc. nuolaida gali įsigyti:

1. Vaikai nuo 4metų amžiaus;

2. Mokiniai;

3. Aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentai – Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, taip pat profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių mokiniai;

4. Senatvės pensijos amžiaus Europos Sąjungos valstybių ir Europos ekonominės erdvės valstybių asmenys;

5. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumo lygis

Bilietą su nuolaida (t.y. organizuotoms lankytojų grupėms skirta kaina) gali įsigyti:

6. Suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis;

7. Didesnės, nei 15 asmenų organizuotos lankytojų grupės.

Nemokamai įleidžiami:

1. Vaikai iki 4 metų amžiaus (nepriskiriant atskiros vietos sėdėti);

2. Asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, vaikai iki 18 m, kuriems nustatytas neįgalumo lygis ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis);

3. Muziejaus kūrėjai, rėmėjai ir kiti asmenys, pateikę specialius Muziejaus administracijos išduotus leidimus/kvietimus;

4. Visų Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai, pateikę darbo pažymėjimus;

5. Vaikų grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos: vienas suaugęs – dešimt vaikų. Nemokamas bilietas lydinčiajam išduodamas kasoje arba internetu perkant bilietus vaikų grupei;

6. Vienas gidas, vienas grupės vadovas  ir vienas grupę atvežęs autobuso vairuotojas, tik perkant bilietą grupei gavę nemokamą bilietą be teisės perduoti kitam asmeniui;

7. Našlaičiai ir vaikų globos namų auklėtiniai bei jų grupes lydintys asmenys (vienas suaugęs – 10 vaikų), kasoje pateikę grupės narių sąrašus ir statusą įrodančius dokumentus.

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS

LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS PASLAUGOS IR KAINOS

LAIVYBOS ISTORIJOS IR GAMTOS EKSPOZICIJOS (IŠSKYRUS AKVARIUMĄ) DIRBA ANTRADIENIAIS – SEKMADIENIAIS NUO 10.30 IKI 18.30 VAL.

 

DELFINŲ PASIRODYMAI

KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI

LAIVYBOS ISTORIJOS IR GAMTOS EKSPOZICIJOS (IŠSKYRUS AKVARIUMĄ) 

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ

BIRŽELIS

 

 

 

 

Nuo antradienio iki sekmadienio

12.00, 14.00, 16.00

11.15, 13.00, 15.00

  10.30-18.30

LIEPA ir RUGPJŪTIS

 

 

 

 

Nuo antradienio iki sekmadienio

11.30, 13.00, 15.00, 16.30

12.15, 14.00, 16.00 10.30-18.30

10.30-18.30

LAPKRITIS ir GRUODIS

 

 

 

 

Penktadieniais

12.00

-

 

-

Šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00

-

 

-

SAUSIS, VASARIS, KOVAS

       

Penktadieniais

12.00 -   -

Šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00 -   -

BALANDIS ir SPALIS

       

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

12.00, 15.00 -   -

GEGUŽĖ ir RUGSĖJIS

       

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

12.00, 15.00 11.15, 13.30   10.30-17.00


 

 

 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

Lietuvos jūrų muziejus įsikūręs Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančioje Kuršių nerijos dalyje.
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/autobusu (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

Informacija apie autobuso tvarkaraštį Senosios perkėlos st. - Delfinariumas

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt ,  +370 46 311 117


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

eksplikacija_svetainei_koreguota.jpg