Rinkiniai ir eksponatai

Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniuose atsispindi pasaulinio vandenyno ir Baltijos jūros gyvūnijos įvairovė, Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, laivybos ir jūreivystės istorija, Lietuvos pajūrio ir pamario žvejyba, jūros kultūros paveldas bei dabartis. Rinkiniuose kaupiami eksponatai nuo jūreiviškų uniformų sagų iki laivų, nuo pašto ženklų iki jūrlapių, nuo mažyčių moliuskų kriauklyčių iki didžiulių jūros gyvūnų atliejų.  


Lietuvos jūrų muziejaus strateginio plano ilgalaikiai tikslai, įtakojantys rinkinių kaupimą
•    Didinti muziejaus ekspozicijų patrauklumą naudojant modernias technologijas ir inovatyvius sprendimus
•    Tobulinti eksponatų apskaitą ir apsaugą, didinti muziejaus rinkinių pasiekiamumą visuomenei
•    Tapti Lietuvos jūrinės kultūros ir paveldo centru


Rinkinių kaupimo kryptys ir tikslai


Istorinė rinkinių apžvalga

Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai pradėti kaupti apie 1967 metus, įsteigus Klaipėdos kraštotyros muziejaus Jūrų skyrių. Dalis šiame muziejuje sukauptų eksponatų buvo laivybos istorijos ir žvejybos tematika. Pirmoji jūrinė ekspozicija, vadinama „fondine ekspozicija” atidaryta 1971 m. nedideliame pastate H. Manto g. Nr. 14. Tai buvo trumpas pasakojimas apie laivus ir jūrininkus bei eksponuojama pasiskolinta Klaipėdos uosto locmano Felikso Rimkevičiaus kriauklių kolekcija. Lankytojų susidomėjimas šia ekspozicija paskatino jūrų gamtos eksponatų kaupimą. Aktyviai buvo komplektuojami su laivybos istorija susiję daiktai, ikonografinė ir dokumentinė medžiaga, kuriama Jūrų muziejaus Kopgalyje koncepcija.


1975 m. spalio 1 d. Jūrų skyrius tapo savarankišku Klaipėdos jūrų muziejumi. Iš Kraštotyros muziejaus rinkinių jūrų muziejui buvo perduota apie 3000 objektų. 1975 m. balandžio–birželio mėnesiais įvyko pirmoji ekspedicija su Klaipėdos žvejais į Vidurio Rytų Atlantą. Surinkti jūrų gyvūnai: vėžiagyviai, dygiaodžiai, moliuskai ir žuvys vėliau laboratorijoje tapo jūrų faunos preparatų rinkinio eksponatais. Rengiant laivybos istorijos ir jūrų faunos preparatų ekspozicijas, eksponatai buvo kaupiami, atsižvelgiant į planuojamą turinį, nevengiant kopijų, muliažų, maketų. Muziejaus kūrėjas, pirmasis direktorius Aloyzas Každailis 1999 metais rašė „Sunkiai sekėsi atkurti senąją lietuvių laivybos istoriją, o dar sunkiau išreikšti ją muziejaus ekspozicijoje, nes stigo eksponatų. Juos sunaikino karas, kas liko, nusimetė per pokario suirutę...Mums liko menki likučiai, išsibarstę po visą Lietuvą. Eksponatų trūkumą kompensavome įvairių epochų laivų modeliais, kuriuos nagingi to reto pomėgio meistrai pagamino pagal muziejininkų pateiktą medžiagą.“ Laivų modelių rinkinys šiandien yra vienas unikaliausių muziejaus rinkinių ir vienintelis toks Lietuvoje. Kitas unikalus rinkinys –inkarai.
1979 m. liepos 28 dieną buvo atidaryta Klaipėdos jūrų muziejaus ir akvariumo ekspozicija Kopgalio tvirtovėje (Nerijos forte) bei Pajūrio žvejo etnografinėje sodyboje ir taip tuo metu vadintoje lauko ekspozicijoje–laivų veteranų aikštelėje. Tų pačių metų pabaigoje muziejaus rinkiniuose buvo 5060 eksponatų.


Po dešimties metų pagrindinio ir pagalbinio fondų eksponatų skaičius išaugo iki 25 438. Per šį laikotarpį susiformavo rinkinių teminė ir kaupiamų eksponatų kategorijų struktūra. Rinkiniai kaupiami gamtos ir laivybos istorijos temomis. Gamtos rinkinius sudarė jūrų faunos, Kuršių nerijos gamtos preparatai, gyvi vandens gyvūnai. Laivybos istorijos rinkiniuose saugomos ir kaupiamos technikos, etnografijos, archeologijos, numizmatikos, filatelijos, raštijos, ikonografijos ir kitos muziejinės vertybės, susijusios su jūriniu kultūros paveldu.
1999 m. rinkiniuose buvo virš 36 tūkst. eksponatų, 2009 – 86 tūkst. eksponatų.


Nuo 2010 metų gyvieji eksponatai tapo biologiniu turtu ir jiems yra parengta gyvūnų laikymo ir rūšinės sudėties komplektavimo strategija.


Šiuo metu pagrindiniame ir pagalbiniame fonduose yra 88563 eksponatai.

Spausdinti
Informacija atnaujinta 2016-10-21 12:51

Apsilankyk

Dėmesio, visiems internetu parduodamiems bilietams taikoma 5 proc. nuolaida.


Lankydamiesi karantino laikotarpiu, prašome susipažinti su Lietuvos jūrų muziejaus lankymosi taisyklėmis, kainomis ir nuolaidomis

SVARBU. Vaikams iki 3 metų amžiaus imtinai, bilietas į delfinariumą kainuoja 1 Eur, internetu – 0,95 Eur. Į Jūrų muziejų, akvariumą vaikams iki 5 m amžiaus imtinai – nemokama. 

Suaugusiems su negalia (0-25 proc. darbingumo), vaikams su negalia ir lydintiesiems asmenims nemokami bilietai į delfinariumą išduodami muziejaus kasoje. Būtina iš anksto registruotis telefonu 8 659 61497.


AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems

7

10

Vaikams nuo 6 m., moksleiviams, studentams,
senjorams iki 79 m. amžiaus,
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis, nuolatinės privalomosios
karo tarnybos kariams,
kariams savanoriams (ES piliečiams), kitos nuolaidos*

3,5

5

Šeimos kortelės turėtojui suaugusiam  3,5  5
Šeimos kortelės turėtojui vaikui, mokiniui 2 2,5 
Metinio bilieto turėtojui  0 0

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų – ŠIUO METU NETAIKOMOS

Suaugusiems 

6

9

Vaikams nuo 6 m.,
moksleiviams, studentams, senjorams iki 79 m.
amžiaus, asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis, nuolatinės privalomosios
karo tarnybos kariams,
kariams savano-riams (ES piliečiams), kitos nuolaidos*

3

4.5

* Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų LR kaliniams, LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams

DELFINŲ PASIRODYMAS
 

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senjorams iki 79 m. amžiaus (ES piliečiams), 
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.

darbingumo lygis.

3,5

5

Šeimos kortelės turėtojui suaugusiam  3,5 5
Šeimos kortelės turėtojui vaikui, mokiniui 2 2,5
Metinio bilieto turėtojui  0 0

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų ŠIUO METU NETAIKOMOS

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senjorams iki 79 m. amžiaus (ES piliečiams)

3

4.5

 

JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAS
SAULĖS ĮLANKOJE

GEGUŽĖ, RUGSĖJIS, SPALIS 

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Vienam asmeniui 

2

3

Etnografinė pajūrio žvejo sodyba, Senųjų žvejybos laivų aikštelė,
ekspozicija „Ilgas reisas“ vidutiniame žvejybos traleryje „Dubingiai

Vienam asmeniui 

0

0

 

   

 

GEGUŽĖ

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00.

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI –  trečiadieniais-penktadieniais – 12.00, 15.00, šeštadieniais, sekmadieniais 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 (vietų skaičius ribotas, prašome įsigyti bilietus internetu iš anksto)

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00

Lankytojų aptarnavimo taisyklės su priedu 


BIRŽELIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAS – 12.00, 14.00, 16.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00


LIEPA ir RUGPJŪTIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.30

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 11.15, 13.00, 15.00, 16.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00


RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00.

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00.


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00


SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00

VASARIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00 


KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00 

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00 


BALANDIS

Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00. 

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI –  penktadieniai – 12.00, 15.00, šeštadieniais, sekmadieniais – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 


Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

 

Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).

Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos tvarkaraštis.

© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt. 


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Senosios perkėlos, Smiltynės pusėje (keliantis pėsčiųjų keltu) iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

  • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
  • Kursuoja du traukinukai. Paslauga mokama (informacija – +370 67039911, +370 68789132). 

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

situacinis_planas_svetainei.jpg