Tradicinių ir istorinių laivų paradas „Dangės flotilė“

Nuotrauka – Agnės Reklaitės

Klaipėdoje jau aštuntą kartą atidarys unikalus Lietuvos jūrų muziejaus renginys – tradicinių ir istorinių laivų paradas „Dangės flotilė“, pristatantis jūrinę Lietuvos kultūrą ir tradicijas.


Lietuvos jūrų muziejus šiemet žymi 40 metų jubiliejų, pasitinka jį gausybe renginių, tačiau šie metai paženklinti ir skaudžia netektimi. Ši „Dangės flotilė“ yra skirta kurėno „SüD 1“ kapitonui, Lietuvos jūrų muziejaus istorikui Romaldui Adomavičiui pagerbti ir atminti. Liepos 2 dieną kurėnas pateko į audrą Kuršių mariose. Romaldas Adomavičius, apvirtus kurėnui, nuskendo. Šiuo metu kurėnas ištrauktas iš marių dugno ir jo statytojas, garsus vėtrungių drožėjas ir laivų bei etnografinių statinių kūrėjas Vaidotas Bliūdžius tikisi jį iki pavasario  sutaisyti. 

Dangės krikštas 
Šiemet Dangę papuoš ir Jūros šventės svečių akis džiugins penkiolika, padabintų apeiginiais žolynais, įvairaus dydžio plokščiadugnių Kuršių marių arealo žvejų valčių ir senųjų laivų, kurie plaukia tik burių ir irklų pagalba, replikų. Prie šventės prisideda ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas – jo direktorė Aušra Feser jau keleri metai išlydėdama flotilę iš Smiltynės į Klaipėdužę, dabina laivus Kuršių nerijos žolynais. Pasak Aušros Feser, jie skirti ne tik grožiui, visais laikais žolynai siejosi ir su apsauga nuo nelaimės. Nuo nelaimės laivus saugo ir krikštas. 


Šiemet lankytojai galės stebėti į tradicinių ir istorinių laivų gretas įsiliejusio naujo laivo – vytinės „Jūratė“ krikštą. Džiaugsmingos šventės būdavo rengiamos pažymint naujo laivo statybos pabaigtuves. Ta proga į laivo galą mesdavo svogūną, kad būtų laiminga žūklė. Naują laivą žvejai smilkydavo, kad turėtų laimę žvejybos metu. Ant valties pirmagalio šone savininkas įrašydavo savo vardą, puošdavo vainikais, kaišydavo šermukšnių šakelėmis, nes tikėta, kad šermukšnis apsaugo nuo blogio, valgydavo žalias druska ir svogūnais pagardintas žuvis. Vėliau iš pietinių regionų atėjo paprotys į naujai pastatyto laivo bortą daužyti šampano ar vyno butelį. Tai turėdavo atlikti žvejo pati ar visų gerbiama moteris.


Šiuo nauju laivu iš Šilutės uosto planuojama plaukioti į Nidą, po Miniją. Laivas, reprezentuojantis upių laivybos paveldą tarnaus turizmui, bus naudojamas edukaciniais-rekreaciniais tikslais. 


Jūrų muziejaus istorikas Romualdas Adomavičius pasakoja, kad vytinė yra lietuviškos kilmės žodis. Šio tipo laivai buvo plaukiojo Nemuno, Neries ir Ščiaros baseinuose. Tai – plokščiadugnis, ilgas, žemais bortais, aukštais bei aštriais pirmagaliu ir laivagaliu, vienu ilgu irkliniu vairu laivagalyje ir ant stiebo viduryje pritvirtinta bure, laivas. Vytinės – tvirti ir ilgaamžiai laivai.               
Duoklė vėtrungėms


Šiemet flotilės dėmesio centre – vėtrungės, kaip žvejų laivo identifikacijos ženklo, motyvas. Teatralizuota flotilė atplukdys buvusį Memelio burmistrą Ernstą Vilhelmą Berbomą, o folkloro ansamblis „Alka“ spektaklyje krantinėje prie skulptūros „Žvejas“ pristatys jo asmenybę, veiklą ir darbus.


Flotilė išsirikiuos Dangėje prie Rotušės. Šeštadienį 20.00–21.00 val. stebėsime „Dangės flotilės“ laivų paradą tarp Pilies ir Biržos tiltų, kurį pristatys žurnalistė Edita Mildažytė ir menotyrininkas Saulius Pilinkus. Visą šeštadienį laivuose ir krantinėje vyks edukaciniai renginiai, bus pasakojama apie senųjų žvejų, gyvenančių aplink Kuršių marias, buitį, tradicijas ir papročius, veiks kūrybinės dirbtuvės, supažindinančios su laivų statybos ir puošybos paslaptimis. Ir penktadienį ir šeštadienį Jūros šventės svečiai kviečiami lankytis gyvojoje laivų ekspozicijoje –  lankyti tradicinius ir istorinius laivus, pabendrauti su įgulomis, laivų kapitonais. 


Flotilėje pamatysime tris kurėnus: „Kuršis“, „Šturm1“, „Germanika“, dvi vytines: „Jūratė“ ir „Vytautas Didysis“, tris venterines valtis: “„Rusnietis“, „Pakalnės“ ir „Juoda meška“, reisinę „Dreverna“, sielininkų valtį „Vytis“, medinė valtis „Vykintas“, irklinė valtį „Kapitonas Gikas“, dvistiebį liugerį „Drascombe“ ir vikingų tipo laivą „Biesas“, Šiaurės Europos folkbotas „Ellida“.
Atgyja senieji Kuršių marių laivai


Kuršių marių žvejų burvaltės – kurėnai, kiudelvaltės, bradinės ir venterinės valtys – pavadinimus gavo nuo tinklų, kuriais žvejojo, tipo. Burvaltėmis vietiniai gyventojai ne tik žvejojo, bet ir gabeno gyvulius į ganyklas, šieną iš kito marių kranto pievų, vyko į pamaldas, plaukė į turgų, į pasimatymus. Laivas anuomet buvo neatsiejama gyvenimo dalis ir kainavo panašiai tiek, kiek ir namas. 1992 m. Nidoje dailininkas Eduardas Jonušas ir laivų statytojas Henrikas Mališauskas pastatė kiudelinę valtį kurėną „Kuršis“. „Kuršis“ į vandenį nuleistas 1993 metais. Burvaltė pastatyta iš ąžuolo ir atitinka senųjų žvejybos burvalčių su aukštais ragais konstrukciją. Kurėno „Kuršis“ stiebas yra pats aukščiausias iš visų šiuo metu plaukiojančių kurėnų - 12 metrų. Tokiu būdu buvo padidintas kurėno buringumas ir kompensuojamas vėjo trūkumas, kadangi mariose kopos užstoja vakarų krypčių vėjus. Kurėnu „Kuršis“ vasarą plukdomi poilsiautojai, todėl buvo pažemintos grindys, valtį padarant saugesne. Nidiškiai kiudelinėmis valtimis ir kurėnais iš Nemuno pievų atsigabendavo šieną, taip pat persikeldavo jose paliktus atsiganyti arklius ir kitus gyvulius, be abejo, žvejojo. Kurėne vienu metu galėdavo sutilpti iki penkių-šešių žvejų, priekyje yra lentinė būdelė - paragė, kurioje laikomi reikalingiausi rakandai, ten pavargę priguldavo pailsėti ir patys žvejai, kurėne taip pat yra ir vadinamoji „pelenė“, vieta, kur prireikus susikuriama ugnis. 


Unikalių įvairių tipų plokščiadugnių, mažos grimzlės kurėnų, pritaikytų sekliam marių vandeniui, iki karo pamario kaimuose buvo šimtai, vien Nidoje – 65, bet einant Antrajam pasauliniam karui į pabaigą ir pokariu išsikėlus seniesiems žvejams kuršininkams, naujieji atsikėlę gyventojai, jų nebevertino, nestatė, tad senieji laiveliai supuvo ir tradicija išnyko. 
Iš praeities išnirusi vytinė 


Pasak laivadirbio Simo Knapkio, vytinė – tai tikra Lietuvos istorijos paslaptis. Tačiau nagingam ir išradingam senosios laivininkystės puoselėtojui šį laivą pavyko atkurti remiantis tik viena nuotrauka, graviūra ir paveikslu. Istoriniuose, grožinės literatūros šaltiniuose laivadirbis rado tik keliasdešimt sakinių, skirtų šiam burlaiviui.


Šeštadienį bus krikštijama vytinė „Jūratė“. Ją Rokas Radzvilavičius pagal Simo Knapkio Merkinės vytinės projektą pastatė šiemet. Šio tipo laivai buvo pagrindinė priemonė prekybai plėtoti, nes plukdė Nemunu medieną, javus, linus į Gdansko uostą. Istorikai teigia, kad pavadinime užfiksuotas lenktų laivo špantų (konstrukcijos detalių) panašumas į lanksčią karklo šakelę (vytelę). Juolab, kad dar Kazimieras Būga yra rašęs apie Lietuvos ežeruose plaukiojusius laivus, kurių karkasas buvo nupintas iš vytelių ir aptrauktas oda. Tai – plokščiadugnis, ilgas, žemais bortais, aukštais bei aštriais pirmagaliu ir laivagaliu, vienu ilgu irkliniu vairu laivagalyje ir ant stiebo viduryje pritvirtinta bure, laivas. Vytinės – tvirti ir ilgaamžiai laivai.
Kaip venteriais žvejojo


Venteris – žvejybos tinklas su vienu arba dviem tinkliniais sparnais. Iki šiol venteriai tebestatomi Kuršių marių seklesnėse vietose. Žuvis, įplaukusi į venterio gaudyklę, nebegali apsisukti, plaukia tik į priekį ir užstringa susiaurėjime. Venteriais Kuršių gaudomi starkai, karšiai, lydekos, unguriai. Flotilėje plaukianti pušinė venterinė valtis „Rusnietis“ 2003 metais buvo pastatyta Rusnėje. Siekiant kompensuoti pušies ir ąžuolo medienos svorių skirtumus, buvo panaudotos masyvesnės bortų lentos. Šioje valtyje ragams (števeniams) ir vytinams (špantams) taip pat panaudota masyvesnė mediena. Tai didina valties grimzlę ir gerina stovumą, tačiau atsiliepia greičiui. Venterinės valtys buvo populiarios ir žvejų kaimuose prie seklesnių vandenų. 
Bus ir egzotiškų laivų


Vikingų tipo laivas „Biesas“ visada patraukia žiūrovų dėmesį. Laivas priklauso kuršių genties rekonstrukcijos klubui „Pilsota“, laivadirbys ir kapitonas – Darius Petkevičius, jis buvo pastatytas prieš dvejus metus. Nors laivas statytas remiantis Osebergo (Norvegija) laivo radiniu, jis puoštas mūsų kraštui būdingom zoomorfinėm detalėm. Tokio tipo laivais plaukiojo ne tik skandinavų vikingai, bet ir kitos Baltijos pakrantėse gyvenusios ir karinga veikla užsiimančios tautos. Kuršiai, būdami stiprioje skandinavų kultūrinėje įtakoje, ne tik su jais kariavo ir prekiavo, bet dažnai kartu rengdavo bendrus žygius, kurdavo mišrias gyvenvietes arba kolonijas vieni kitų kraštuose. Todėl naivu būtų manyti, kad jiems būtų nežinoma tokio tipo laivų statybos technologija, ypač žinant ginkluotės, papuošalų ir kitų archeologinių radinių panašumus. 
Dirbsime žvejiškus darbus


Į „Dangės flotilę“ užsuks ir Lietuvos muziejų kelias „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“. Lietuvos jūrų muziejaus šeštadienį rengia edukacinę popietę „Žvejiški darbai“ krantinėje prie „Žvejo“ paminklo kartu su folkloristu Jono Kavaliausku. Kūrybinėse dirbtuvėse galima bus sužinoti ir išbandyti laivo lentų jungimo būdus, statyti laivelius, dekoruoti vėtrunges, pasigaminti suvenyrines Kuršių marių žuveles. Taip pat bus demonstruojamas filmas apie kurėno „SüD 1“ statybą.

TRADICINIŲ IR ISTORINIŲ LAIVŲ PARADAS

DANGĖS FLOTILĖ 
PROGRAMA
Liepos 26 diena (penktadienis)
20.00 ǀ Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilė“ sutiktuvės ir pasveikinimas Dangėje. Tema – „Žvejiškos šventės!“
Liepos 27 diena (šeštadienis)
17.30 ǀ Lietuvos muziejų kelias „Lietuvos kraštovaizdžiai: vandenų kultūrinė atmintis“. Lietuvos jūrų muziejaus edukacinė popietė „Žvejiški darbai“ 
18.00 ǀ Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilė“  įgulų pristatymas – „Mus jungia jūra!“ 
20.00–21.00 ǀ „Dangės flotilės“ laivų paradas 

Liepos 28 diena (sekmadienis)
9.00 ǀ Tradicinių ir istorinių laivų parado „Dangės flotilės“ laivų išlydėtuvės

kulturos-taryba-su-uzrasu.jpgimages.png

 

Spausdinti
Informacija atnaujinta 2019-08-21 05:33

Apsilankyk

Lankytojų aptarnavimo tvarka. Nuolaidos.

DELFINŲ PASIRODYMAS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų,
 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3

4.5

 

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 6-erių metų,
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams ne iš ES, studentams, vaikams nuo 6-erių metų, 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3

4.5

 

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE                                                                   GEGUŽĖ,              RUGSĖJIS                 BIRŽELIS, LIEPA,    RUGPJŪTIS
Visiems lankytojams nuo 4-erių metų 2 3    

 

LENGVATOS IR NUOLAIDOS*

1. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui dokumentą apie priklausymą atitinkamai grupei, pažymėjime turi matytis aiški asmens nuotrauka ir galiojimo terminas.
2. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma.
 
3. Nuolaidos bilietams į Muziejaus ekspozicijas ir Akvariumą.
 
   3.1. 50 proc. nuolaida bilietui taikoma:
 
mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba mokinio amžių nuo 6–18 m. įrodantis dokumentas;
aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Jei neturima pensininko pažymėjimo, muziejaus kasoje ir kontrolėje, pateikiamas amžių nurodantis dokumentas nuo 65- 79 m.;
nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų Lietuvos Respublikos kaliniams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas.
 
3.2 Bilietą su nuolaida gali įsigyti organizuotos lankytojų grupės, jei grupėje daugiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus.
 
3.3 Nemokamai Jūrų muziejaus ekspozicijose ir Akvariume gali lankytis:
ikimokyklinio amžiaus vaikams iki 5 metų amžiaus ( įskaitant ir penktus metus);
našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1 (vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
visiems lankytojams kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;
Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą.
 

4. Nuolaidos į Delfinariumą

4.1. 50 proc. nuolaida bilietui taikoma:
Vaikams nuo 4–erių metų amžiaus;
mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba mokinio amžių įrodantis dokumentas nuo 6-18m.;
aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Jei neturima pažymėjimo, Muziejaus kasoje ir kontrolėje, pateikiamas amžių nurodantis dokumentas nuo 65- 79 m.;
 
4.2 Bilietą su nuolaida gali įsigyti organizuotos lankytojų grupės, jei grupėje daugiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus.
 
4. 3. Nemokamai Delfinariume gali lankytis:
Vaikai iki 3 metų amžiaus (įskaitant ir trečius metus, nesuteikiant atskiros vietos sėdėti);
našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1(vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą. 
 

5. Nuolaidos į Saulės įlanką:

5.1. Nemokamai gali lankytis:
vaikai iki 3 metų amžiaus (įskaitant ir trečius metus);
našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1 (vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
asmenims, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą. 

Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.

Vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą lengvata, išvažiavusiems iš kurorto į Lietuvos jūrų muziejų ir tą pačią dieną grįžtantiems!

Grįžtant iš Muziejaus į Neringą kontrolės poste pateikite:
1. Alksnynės ar Nidos kontrolės poste įsigytą kasos čekį (ne senesnį kaip 5 dienos)
2. Lietuvos jūrų muziejaus bilietą ir čekį
(bilieto data ir grįžimo data turi sutapti, t.y. sugrįžti atgal į Neringą turite tą pačią dieną, kurią lankėtės Muziejuje)

3. Kortelę, gautą Muziejaus kasose


 

 

 

LIEPA ir RUGPJŪTIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

Rugpjūčio 15 d., per Žolines dirbame įprastu grafiku!

DELFINŲ PASIRODYMAI – 11.30, 13.00, 15.00, 16.30

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 12.15, 14.00, 16.00


RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.30 


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


VASARIS, KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


BALANDIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA  – 10.30–18.00


GEGUŽĖ

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.30


BIRŽELIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – 12.00, 14.00, 16.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.15, 13.00, 15.00

 

 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

Klaipėdą pasiekite moderniausiais šalies traukiniais
Daugiau informacijos: www.traukiniobilietas.lt ir +370 700 55111

spalvoslg_jurumuziejus_baneris_300x169px-02.jpg


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).

Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos tvarkaraštis.

© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

trumpasis_nr2_did.png

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt. 


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Senosios perkėlos, Smiltynės pusėje (keliantis pėsčiųjų keltu) iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

  • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
  • Kursuoja du traukinukai. Paslauga mokama (kaina – 1 Eur., informacija – 867039911).

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

situacinis_planas_svetainei.jpg