Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo

logo.png

Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo


Projekto Nr.: LT-RU-2-094
Lietuvos jūrų muziejus kartu su partneriais Klaipėdos universitetu, Vaikų psichoneurologinės sveikatos centru ,,Teremok” (Rusija, Kaliningradas), Baltijos federaliniu Immanuelio Kanto universitetu (Rusija, Kaliningradas) įgyvendina jungtinį tarpsienio bendradarbiavimo projektą, kuriuo siekiama pagerinti psichomotorinių problemų turinčių vaikų ir jų šeimų medicinos, švietimo ir socialinių paslaugų kokybę Lietuvos ir Rusijos pasienio regionuose. 
Siekiant prisidėti gerinant šeimų, auginančių vaiką su negalia, gyvenimo kokybę, galimybes dalyvauti bendruomenės veiklose, projekto metu Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriuje bus rengiami tiksliniai konsultaciniai seminarai tėveliams bei specialistams, tarptautinis mokslo festivalis vaikams, įrengta vaikų psichomotorinių problemų diagnostikos ir psichosocialinės reabilitacijos tyrimų laboratorija, veiklų kabinetai. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra projekto vertė – 640260 EUR, iš jų – Programos finansavimas – 576234 EUR. Lietuvos jūrų muziejaus biudžetas projekte  158235 EUR.

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/  
Ši informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos nuomonę.


Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centro specialistai dalijasi savo žiniomis apie socialinius įgūdžius ir vaizdo analizę

2021 09 01

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centras kartu su Klaipėdos universitetu pradeda naują mokslo metų etapą. Nors karantino reikalavimai kiek koreguoja delfinų terapijos centro specialistų žinių sklaidos procesus, tačiau džiugu, jog ir šiemet Klaipėdos universiteto socialinio darbo katedros studentai turės galimybę susipažinti, vykdyti individualius tvarkaraščių planavimo ir praktikos projektus kartu su delfinų terapijos centro specialistais. Jau pernai tik pradėjus įgyvendinti šį projektą buvo sulaukta labai daug susidomėjimo iš Lietuvos bei užsienio studentų, kurie kartu su delfinų terapijos centro specialistais rengė eksperimentus, ruošė individualius tvarkaraščius, kūrė maisto ruošimo mokymo schemas ir kitų socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Dėl karantino reikalavimų įgyvendinimo yra tikimasi, kad šiemet delfinų terapijos centre apsilankys ir mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 40 jaunųjų specialistų. Tokiu būdu bus pasidalinta žiniomis, kurios buvo įgytos projekto BREAK metu bei informacija socialinių įgūdžių laboratoriją ir video analizės kabinetą.

Informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai, įgyvendinant 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (projekto numeris LT-RU-2-094). Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/

Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centro specialistai gilina žinias neuromokslų srityje

2021 08 26

Lietuvoje negalia dažniausiai diagnuozuojama dėl raidos sutrikimų. Vaiko negalia neišvengiamai paveikia visos šeimos kontekstą – kinta dienotvarkė, kartais ir karjeros tikslai, paveikiama šeimos darna, itin svarbūs yra sensomotoriniai poreikiai, kurie iš esmės nulemia kiek pagalbos vaikui reiks ateityje. Šeimai neišvengiamai reikia daugiau pagalbos specializuotuose centruose bei didesnio specialistų sutelktumo, žinių suteikimo neurosensomotorikos srityje.

Delfinų terapijos centro specialistai, siekdami pagilinti  žinias neuromokslų srityje, rugpjūčio 20 d. dalyvavo Klaipėdos universiteto organizuotame 8 valandų seminare su Vilniaus universiteto neuromokslininke dr. Urte Neniškyte.

Delfinų terapijos centro vedėjos dr. Brigitos Kreivinienės teigimu, labai svarbu kuo anksčiau pradėti intervenciją, nes kiekvienas vaikas turi savo raidos etapą, kuris negali būti praleistas. Seminare specialistai išklausė šiuos ir kitus neuromokslų srities aspektus ir turėjo galimybę individualiai pasikonsultuoti su šia neuromokslininke.

Informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai, įgyvendinant 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (projekto numeris LT-RU-2-094). Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/

Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Delfinų terapijos centre kuriama unikali keramikinė mozaikos paroda

2021 07 12

Delfinų terapijos centras nuo 2020 metų pradėjo įgyvendinti projektą ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Projekto tikslu yra siekiama padėti šeimoms, susiduriančioms su negalia. Šis svarbus regionui projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos universitetu bei Baltijos Federaliniu Emanuelio Kanto universitetu ir vaikų psichoneurologine sanatorija ,,Teremok“ (Rusija). Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre yra planuojama įrengti dvi modernias laboratorijas – video analizės bei savarankiškumo įgūdžių formavimo.

Viena iš šio projekto veiklų – sukurti unikalią liečiamąją parodą, kuri padės geriau suprasti negalią. Ši paroda planuojama eksponuoti BREAK projekto festivalyje, kuris vyks Lietuvoje šių metų gruodžio 3 dieną. Kasmet ši negalios supratimo diena yra švenčiama, siekiant ikimokyklinio amžiaus vaikams suprantamu būdu per jutimus bei patyrimą pristatyti negalią, paaiškinti, kas tai yra bei parodyti, kad negalia nėra kliūtis bendrauti. Todėl tik prasidėjus šiam projektui buvo ieškoma šios parodos unikalios idėjos įgyvendintojų. Užduotis tikrai sudėtinga, nes projekto rėmuose finansavimas nebuvo numatytas. Tačiau užmegzti glaudūs ryšiai su ilgamečiais partneriais – Klaipėdos moterų Rotary klubu „Aditė“ bei Lietuvių Rotary klubu „Chicagoland“ davė labai puikių rezultatų. Informacija pdf formate

am_94634_large.jpg

am_94638_large.jpg

am_94627_large.jpg


Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre įkurta socialinių įgūdžių lavinimo laboratorija

2021 06 21 

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre pradėjo veikti socialinių įgūdžių lavinimo laboratorija. 
„Delfinų terapijos centro infrastruktūra bei teikiamų paslaugų paketas ženkliai prasiplėtė, – pasakojo Lietuvos jūrų muziejaus direktorė Olga Žalienė. – Džiaugiamės, jog gavę finansavimą 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos  projektui „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo (BREAK)“, galėjome įrengti socialinių įgūdžių lavinimo laboratoriją su vaizdo analizės kabinetu, kuriame aptariami individualūs centro klientų pasiekimai. Projektą, prasidėjusi 2020 metais, įgyvendiname kartu su Klaipėdos universitetu, I. Kanto universitetu bei vaikų sanatorija „Teremok“, įsikūrusia Kaliningrado srityje“. Informacija PDF formate. 


Delfinų terapijos centre pakvipo pyragais

2021 06 07 

Delfinų terapijos centre nuo 2020 metų įgyvendinamas Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektas ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“, kurio pagrindinis tikslas – prisidėti plėtojant pagalbą šeimoms, susiduriančioms su negalia. Šis svarbus regionui projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos ir I. Kanto universitetais bei vaikų psichoneurologine sanatorija ,,Teremok“, įsikūrusia Kaliningrado srityje. 
Projekto metu Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre įrengta moderni laboratorija su video analizės bei savarankiškų įgūdžių formavimo kambariais. Delfinų terapijos skyriaus vedėjos prof. dr. Brigitos Kreivinienės teigimu, „savarankiškumo įgūdžių formavimas yra vienas svarbiausių įgūdžių, kuris gerina socializacijos galimybes. Labai svarbu besiformuojantį įgūdį pastiprinti ir jį plėtoti. Tam būtina laboratorijoje sukurti kuo realesnes gyvenimo sąlygas ir aplinkybes, juk tikrai labiau motyvuoja ne tešlos minkymo ar maišymo imitacija, o realus veiksmas, kai iškepamas tikras pyragas ar keksiukas, kurį galima ir pačiam paragauti, ir savo darbo rezultatais pavaišinti mamytę ar tėvelį“. 
Įkurtoje laboratorijoje teikiamos įgūdžių lavinimo edukacinės programos skirtingus poreikius turintiems vaikams, kurios padeda stiprinti susiformavusius įgūdžius bei plėtoti naujus. Įgūdžių vertinimas yra atliekamas pagal JAV Virdžinijos universiteto autizmo spektro įgūdžių vertinimo programą, kurios autorė sutiko, kad  jos sukurtas  visas gyvenimo sritis apimantis instrumentas būtų naudojamas šiame projekte. 
Prie projekto praktinio įgyvendinimo ženklia parama prisidėjo ir UAB „Malsena plius“, padovanojusi 400 vnt. pakuočių įvairių miltų mišinių keksiukams, pyragams, blynams kepti, kurių užteks visiems metams. Informacija PDF formate

break_4.jpg


Delfinų terapijos centre – socialinio darbo katedros studentų vaizdo analizės praktikumas 

2021 05 07

Delfinų terapijos centras nuo 2020 metų pradėjo įgyvendinti projektą ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Projekto tikslu yra siekiama padėti šeimoms, susiduriančioms su negalia. Šis svarbus regionui projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos universitetu bei Baltijos Federaliniu Emanuelio Kanto universitetu ir vaikų psichoneurologine sanatorija ,,Teremok“ (Rusija). Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre yra planuojama įrengti dvi modernias laboratorijas – video analizės bei savarankiškumo įgūdžių formavimo.

Lietuvos jūrų muziejaus direktorės bei šio projekto vadovės Olgos Žalienės nuomone, „šis projektas itin svarbus dėl pačios delfinų asistuojamos terapijos kaip paslaugos kompleksiškumo“. Delfinų terapijos centras jau nuo kovo mėnesio virsta namų aplinka – čia baigiamos kurti namų aplinką atkartojančios erdvės. Šiandien įrengtą vaizdo analizės kabinetą išbandė Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedros užsienio studentai, kurie dalyvauja kooperuotai su Delfinų terapijos centru vykdomuose praktikumuose bei gilina savo žinias video analizės metode. Informacija PDF formate. 

fullsizerender.jpg


Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre prasideda kompleksinė vaikų su negalia projektinė programa

2021 04 26

Delfinų terapijos centro komanda nuo šio pirmadienio pradeda dešimties vaikų kompleksinę pagalbos programą. Programos metu kiekvienam vaikui nemokamai bus suteikta per 20 paslaugų, orientuotų į individualią vaiko neurosensomotorinę raidą, daugiausia dėmesio bus skiriama socialinių įgūdžių lavinimui naujai įrengtoje socialinių įgūdžių lavinimo laboratorijoje.
Ši kompleksinė pagalba bus organizuojama kartu su Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra. Daugiau nei 100 šeimų užsiregistravo į diagnostikos programą šioje katedroje ir 10 iš registruotų bei įvertintų vaikų bus nukreipti tęsti kompleksinę pagalbą Delfinų terapijos centre, planuojama juos priimti iki šių metų birželio mėnesio. Informacija PDF formate. 


Delfinų terapijos centro ir Klaipėdos universiteto draugystė tęsiasi

2021 04 20

Delfinų terapijos centro komanda dalijasi darbo su neįgaliaisiais patirtimi su Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedros tarptautinės socialinio darbo studijų programos studentais iš Belgijos.
Studentai atvykę į Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centrą susipažino ne tik su čia dirbančia specialistų komanda ir delfinais, išklausė paskaitą, bet ir turėjo galimybę mokslu grįstas teorines žinias pritaikyti praktiškai naujose Delfinų terapijos centro erdvėse: socialinių įgūdžių lavinimo laboratorijoje ir vaizdo analizės laboratorijoje. Specialistai pristatė šiuo metu įgyvendinamą tarptautinį projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Projekto įgyvendinimo metodus, kurie suteikia galimybes susieti teoriją ir praktiką. Praktikos metu akcentuojama pagalba ne tik vaikui su negalia, bet ir visai šeimai: siekiant kuo geriau integruoti vaiką su negalia į kasdienę veiklą, gerinant jo socialinius įgūdžius, bei gerinant šeimos tarpusavio darną.
Studentai mokėsi taikyti socialinių įgūdžių lavinimui skirtus metodus, naudojant struktūruoto mokymo planavimo principus. Užduotys skatino kūrybiškai žvelgti į procesą, pasitikėti savimi aplinka ir aplinkiniais, atvirai bendrauti ir bendradarbiauti norint pasiekti tikslą. 
Delfinų terapijos centro vadovė doc. dr. Brigita Kreivinienė sako, kad Delfinų terapijos centras ne tik teikia kompleksinę pagalbą žmonėms su negalia, tačiau ir dalinasi gerąja patirtimi su kitais specialistais. Tai itin svarbu jauniesiems specialistams, kurie susipažįsta su įvairiais metodais netradicinėje aplinkoje, nes tokios praktikos papildo jaunų studentų ir būsimų negalės specialistų žinių bagažą vertinga patirtimi.
Informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai, įgyvendinant 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (projekto numeris LT-RU-2-094). Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/ 
Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Informacija PDF formate.

am_99545_large.jpg

am_99560_large.jpg

Nuotraukos Alfonso Mažūno


Delfinų terapijos centre intensyvus pasirengimas projekto „BREAK“ tarptautiniam festivaliui „Aš galiu – o tu?“ 

2021 04 12

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro ir Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros kolektyvai intensyviai rengiasi vyksiančiam tarptautiniam festivaliui „Aš galiu – o Tu?“. Šis socialinis festivalis kasmet sulaukia labai daug švietimo įstaigų bei socialinių partnerių, kurie ne tik aktyviai dalyvauja bet kartu prisideda prie supratimo apie žmones su negalia didinimo Lietuvoje. Lietuvoje šis festivalis bus jubiliejinis – vyks net dešimtą kartą. Skaityti plačiau.

voras.png


Delfinų terapijos centre – pirmosios metodinės paskaitos

2021 04 08

Delfinų terapijos centre jau daugiau kaip pusmetį vyksta intensyvūs vaizdo analizės bei socialinių įgūdžių ugdymo laboratorijos kūrimo darbai. Tai – projekto „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ dalis. Šiandien vyksta laboratorijos išbandymo etapas ir pirmosios metodinės paskaitos delfinų terapijos skyriaus specialistams. Vyresn. specialistė Vida Miškinė kolegoms pristatė metodiką pagal kurią bus vertinami individualūs vaiko įgūdžiai bei ugdomi nauji bei kaip galima esamus įgūdžius įtvirtinti. Išbandyta vadinamojo „buto“ zona, kuri, manoma, sulauks didžiausio susidomėjimo ir poreikio, nes vaikams su negalia savarankiškumo įgūdžius formuojame namų aplinkoje.
Šeši karantino mėnesiai delfinų terapijos centre buvo labai intensyvūs, nes reikėjo įsigyti daugiau nei 120 priemonių: nuo šaukštelio iki šaldytuvo ir baldų komplektų. Didžioji dalis priemonių jau pasiekė centrą ir galima atnaujinti darbus su praplėstu paslaugų spektru. Lietuvos jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės teigimu, šis projektas yra labai svarbus centrui, nes vienas pagrindinių uždavinių auginant vaiką su negalia yra jo savarankiškumo formavimas. Projekte numatyti mokymai šeimoms ir specialistams, kurie susiduria su negalės situacijomis, 20 vaikų su negalia jau laukia, kada bus galima atvykti į nemokamą kompleksinę terapiją. Skaityti plačiau.

vida.png


Projekto „BREAK“ veiklos pristatytos mokslinėje konferencijoje

2021 03 19 

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro vadovė dr. Brigita Kreivinienė, vyresniosios specialistės Vida Miškinė ir Vaida Vaišvilaitė jau pusę metų dirba kuriant bei plėtojant inovacijas vaikų ir šeimų socialinės abilitacijos srityse, gerinant jų socialinę adaptaciją ir funkcionavimą.
2021 m. kovo 18 dieną vykusioje XXI-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Į SVEIKĄ GYVENSENĄ IR SKAIDRIĄ BŪTĮ VYDŪNO KELIU“, sekcijoje: „Iššūkiai sveikatos sistemai ir socialinės gerovės galimybės COVID-19 pandemijos metu“, dr. Brigita Kreivinienė kartu su bendraautorėmis pasidalino pirmosiomis patirtimis pranešime ,,Vaikų su negalia savarankiškumo formavimas Delfinų terapijos centre: didesnių galimybių link” bei pristatė projekto ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (BREAK) metu įgyvendinamas veiklas. Skaityti plačiau. 

161963895_388191292266988_7475450597637823855_n.jpg


 

Delfinų terapijos centre rengiamos laboratorijos vaikų savarankiškumo įgūdžių formavimui

2021 02 22
Delfinų terapijos centras nuo 2020 metų pradėjo įgyvendinti projektą ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Siekiama padėti šeimoms, susiduriančioms su negalia. Šis, regionui svarbus projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos universitetu, Baltijos Federaliniu Emanuelio Kanto universitetu ir vaikų psichoneurologine sanatorija ,,Teremok“ (Rusija). Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre planuojama įrengti dvi modernias laboratorijas – video analizės bei savarankiškumo įgūdžių formavimo.
Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, projekto vadovė Olga Žalienė sako:
– Projekto rezultatai yra  svarbūs ne tik todėl, kad tai natūraliai užbaigia penkerius metus trunkantį kompleksinės pagalbos centro įkūrimą, tačiau svarbiausia, kad čia bus organizuojamos veiklos vaikų su negalia gyvenimo kokybei pagerinti. Skaityti plačiau


Delfinų terapijos centro plėtra

2021 01 13
Delfinų terapijos centro vizija, teikiant visapusę pagalbą vaikams ir suaugusiems su negalia, apima ir kasdienius įgūdžius, psichofizinės ir socialinės izoliacijos mažinimą.
Įgyvendinant 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“, Delfinų terapijos centre įrenginėjamas socialinių įgūdžių kambarys. Planuojama, kad šis kambarys leis kryptingai formuoti buitinius įgūdžius ir pagerins savirealizaciją, sumažins socialinę atskirtį. Ypatingas dėmesys bus skiriamas gyvenimiškam svarbių žinių ir gebėjimų formavimui, tai padės siekti visavertiško gyvenimo. Skaityti plačiau 

138843116_10158345564304011_4616802864598377656_o.jpg

Nuotrauka: A. Mažūno

 

 

 

Spausdinti
Information updated--- 2021-09-09 12:24

Apsilankyk

Lietuvos jūrų muziejaus teikiamų paslaugų ir renginių sąrašas bei kainos 2021 07 01-08 31

Vaikams iki 3 metų amžiaus imtinai, bilietas į delfinariumą kainuoja 1 Eur, internetu – 0,95 Eur. Į Jūrų muziejų, akvariumą vaikams iki 5 m amžiaus imtinai – nemokama. 

Suaugusiems su negalia (0-25 proc. darbingumo), vaikams su negalia ir lydintiesiems asmenims nemokami bilietai į delfinariumą išduodami muziejaus kasoje. 

Internetu parduodamiems bilietams taikoma 5 proc. nuolaida


AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS

LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Eur

Suaugusiems

8

10

11

Vaikams nuo 6 m., moksleiviams, studentams,
senjorams iki 79 m. amžiaus,
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis, nuolatinės privalomosios
karo tarnybos kariams,
kariams savanoriams (ES piliečiams), kitos nuolaidos*

4

5

5.5

Į Jūrų muziejų, akvariumą vaikams iki 5 m
amžiaus imtinai 

0

0

0

Šeimos kortelės turėtojui suaugusiam 

4

5

5,5

Šeimos kortelės turėtojui vaikui, mokiniui

2

2,5 

3

Metinio bilieto turėtojui 

0

0

0

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų 

 

Suaugusiems 

7

9

10

Vaikams nuo 6 m.,
moksleiviams, studentams, senjorams iki 79 m.
amžiaus, asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis, nuolatinės privalomosios
karo tarnybos kariams,
kariams savano-riams (ES piliečiams), kitos nuolaidos*

3,5

4.5

5

* Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų LR kaliniams, LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams

DELFINŲ PASIRODYMAS
 

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS 

LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Eur

Suaugusiems 

8

10

13

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senjorams iki 79 m. amžiaus (ES piliečiams), 
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.

darbingumo lygis

4

5

9

Šeimos kortelės turėtojui suaugusiam 

4

5

6.5

Šeimos kortelės turėtojui vaikui, mokiniui

2

2,5

5

Vaikams iki 3 metų amžiaus imtinai 

1

1

1

Metinio bilieto turėtojui 

0

0

0

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

 

Suaugusiems 

7

9

12

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senjorams iki 79 m. amžiaus (ES piliečiams)

3,5

4.5

8.5

 

Lankytojų aptarnavimo taisyklės

RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00.

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00.


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00


SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00

VASARIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00 


KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00 

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00 


BALANDIS

Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00. 

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI –  penktadieniai – 12.00, 15.00, šeštadieniais, sekmadieniais – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 


GEGUŽĖ

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00.

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI –  trečiadieniais-penktadieniais – 12.00, 15.00, šeštadieniais, sekmadieniais 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 (vietų skaičius ribotas, prašome įsigyti bilietus internetu iš anksto)

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00

BIRŽELIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00.

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI:
trečiadieniais-penktadieniais – 12.00, 13.30,15.00,
šeštadieniais, sekmadieniais 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00


LIEPA 

Nuo antradienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI: antradieniais-sekmadieniais –11.00, 12.15, 13.45, 15.00, 16.15.


RUGPJŪTIS

08 01–08 22
Nuo antradienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS: antradieniais-sekmadieniais – 10.30-18.30
DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI: antradieniais-sekmadieniais –11.00, 12.15, 13.45, 15.00, 16.15.
ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ: antradieniais-sekmadieniais – 10.30-18.00

08 24-08 29
Nuo antradienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS: antradieniais-sekmadieniais – 10.30-18.30
DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI: antradieniais-sekmadieniais – 11.30, 13.00, 14.30, 16.00.
ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ: antradieniais-sekmadieniais – 10.30-18.00

08 31

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.30
DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI: antradieniais-sekmadieniais – 12.00, 15.00 
ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00


Ką būtina žinoti prieš atvykstant?


Paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamus bilietus į Jūrų muziejų parsisiųskite internetu iš anksto kiekvienam šeimos nariui, (įskaitant ir vaikus) atskiru krepšeliu (t.y. – ne kartu su delfinariumo bilietais!). Bilietai į www.ljm.lt įkeliami 48 val. prieš nemokamo lankymo sekmadienį. Paskutinį mėnesio sekmadienį nemokamus bilietus galima pasiimti tik muziejaus kasose. 

 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

 

Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).

Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos tvarkaraštis.

© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt. 


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Senosios perkėlos, Smiltynės pusėje (keliantis pėsčiųjų keltu) iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

  • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
  • Kursuoja du privatūs traukinukai. Paslauga mokama.

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

zemelapis_ljm_2.png