Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo

logo.png

Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo


Projekto Nr.: LT-RU-2-094
Lietuvos jūrų muziejus kartu su partneriais Klaipėdos universitetu, Vaikų psichoneurologinės sveikatos centru ,,Teremok” (Rusija, Kaliningradas), Baltijos federaliniu Immanuelio Kanto universitetu (Rusija, Kaliningradas) įgyvendina jungtinį tarpsienio bendradarbiavimo projektą, kuriuo siekiama pagerinti psichomotorinių problemų turinčių vaikų ir jų šeimų medicinos, švietimo ir socialinių paslaugų kokybę Lietuvos ir Rusijos pasienio regionuose. 
Siekiant prisidėti gerinant šeimų, auginančių vaiką su negalia, gyvenimo kokybę, galimybes dalyvauti bendruomenės veiklose, projekto metu Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriuje bus rengiami tiksliniai konsultaciniai seminarai tėveliams bei specialistams, tarptautinis mokslo festivalis vaikams, įrengta vaikų psichomotorinių problemų diagnostikos ir psichosocialinės reabilitacijos tyrimų laboratorija, veiklų kabinetai. 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra projekto vertė – 640260 EUR, iš jų – Programos finansavimas – 576234 EUR. Lietuvos jūrų muziejaus biudžetas projekte  158235 EUR.

Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/  
Ši informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos nuomonę.


Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre prasideda kompleksinė vaikų su negalia projektinė programa

2021 04 26

Delfinų terapijos centro komanda nuo šio pirmadienio pradeda dešimties vaikų kompleksinę pagalbos programą. Programos metu kiekvienam vaikui nemokamai bus suteikta per 20 paslaugų, orientuotų į individualią vaiko neurosensomotorinę raidą, daugiausia dėmesio bus skiriama socialinių įgūdžių lavinimui naujai įrengtoje socialinių įgūdžių lavinimo laboratorijoje.
Ši kompleksinė pagalba bus organizuojama kartu su Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra. Daugiau nei 100 šeimų užsiregistravo į diagnostikos programą šioje katedroje ir 10 iš registruotų bei įvertintų vaikų bus nukreipti tęsti kompleksinę pagalbą Delfinų terapijos centre, planuojama juos priimti iki šių metų birželio mėnesio. Informacija PDF formate. 


Delfinų terapijos centro ir Klaipėdos universiteto draugystė tęsiasi

2021  04 20

Delfinų terapijos centro komanda dalijasi darbo su neįgaliaisiais patirtimi su Klaipėdos universiteto Socialinio darbo katedros tarptautinės socialinio darbo studijų programos studentais iš Belgijos.
Studentai atvykę į Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centrą susipažino ne tik su čia dirbančia specialistų komanda ir delfinais, išklausė paskaitą, bet ir turėjo galimybę mokslu grįstas teorines žinias pritaikyti praktiškai naujose Delfinų terapijos centro erdvėse: socialinių įgūdžių lavinimo laboratorijoje ir vaizdo analizės laboratorijoje. Specialistai pristatė šiuo metu įgyvendinamą tarptautinį projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Projekto įgyvendinimo metodus, kurie suteikia galimybes susieti teoriją ir praktiką. Praktikos metu akcentuojama pagalba ne tik vaikui su negalia, bet ir visai šeimai: siekiant kuo geriau integruoti vaiką su negalia į kasdienę veiklą, gerinant jo socialinius įgūdžius, bei gerinant šeimos tarpusavio darną.
Studentai mokėsi taikyti socialinių įgūdžių lavinimui skirtus metodus, naudojant struktūruoto mokymo planavimo principus. Užduotys skatino kūrybiškai žvelgti į procesą, pasitikėti savimi aplinka ir aplinkiniais, atvirai bendrauti ir bendradarbiauti norint pasiekti tikslą. 
Delfinų terapijos centro vadovė doc. dr. Brigita Kreivinienė sako, kad Delfinų terapijos centras ne tik teikia kompleksinę pagalbą žmonėms su negalia, tačiau ir dalinasi gerąja patirtimi su kitais specialistais. Tai itin svarbu jauniesiems specialistams, kurie susipažįsta su įvairiais metodais netradicinėje aplinkoje, nes tokios praktikos papildo jaunų studentų ir būsimų negalės specialistų žinių bagažą vertinga patirtimi.
Informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai, įgyvendinant 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (projekto numeris LT-RU-2-094). Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/ 
Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. Informacija PDF formate.

am_99545_large.jpg

am_99560_large.jpg

Nuotraukos Alfonso Mažūno


Delfinų terapijos centre intensyvus pasirengimas projekto „BREAK“ tarptautiniam festivaliui „Aš galiu – o tu?“ 

2021 04 12

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro ir Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedros kolektyvai intensyviai rengiasi vyksiančiam tarptautiniam festivaliui „Aš galiu – o Tu?“. Šis socialinis festivalis kasmet sulaukia labai daug švietimo įstaigų bei socialinių partnerių, kurie ne tik aktyviai dalyvauja bet kartu prisideda prie supratimo apie žmones su negalia didinimo Lietuvoje. Lietuvoje šis festivalis bus jubiliejinis – vyks net dešimtą kartą. Skaityti plačiau.

voras.png


Delfinų terapijos centre – pirmosios metodinės paskaitos

2021 04 08

Delfinų terapijos centre jau daugiau kaip pusmetį vyksta intensyvūs vaizdo analizės bei socialinių įgūdžių ugdymo laboratorijos kūrimo darbai. Tai – projekto „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ dalis. Šiandien vyksta laboratorijos išbandymo etapas ir pirmosios metodinės paskaitos delfinų terapijos skyriaus specialistams. Vyresn. specialistė Vida Miškinė kolegoms pristatė metodiką pagal kurią bus vertinami individualūs vaiko įgūdžiai bei ugdomi nauji bei kaip galima esamus įgūdžius įtvirtinti. Išbandyta vadinamojo „buto“ zona, kuri, manoma, sulauks didžiausio susidomėjimo ir poreikio, nes vaikams su negalia savarankiškumo įgūdžius formuojame namų aplinkoje.
Šeši karantino mėnesiai delfinų terapijos centre buvo labai intensyvūs, nes reikėjo įsigyti daugiau nei 120 priemonių: nuo šaukštelio iki šaldytuvo ir baldų komplektų. Didžioji dalis priemonių jau pasiekė centrą ir galima atnaujinti darbus su praplėstu paslaugų spektru. Lietuvos jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės teigimu, šis projektas yra labai svarbus centrui, nes vienas pagrindinių uždavinių auginant vaiką su negalia yra jo savarankiškumo formavimas. Projekte numatyti mokymai šeimoms ir specialistams, kurie susiduria su negalės situacijomis, 20 vaikų su negalia jau laukia, kada bus galima atvykti į nemokamą kompleksinę terapiją. Skaityti plačiau.

vida.png


Projekto „BREAK“ veiklos pristatytos mokslinėje konferencijoje

2021 03 19 

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro vadovė dr. Brigita Kreivinienė, vyresniosios specialistės Vida Miškinė ir Vaida Vaišvilaitė jau pusę metų dirba kuriant bei plėtojant inovacijas vaikų ir šeimų socialinės abilitacijos srityse, gerinant jų socialinę adaptaciją ir funkcionavimą.
2021 m. kovo 18 dieną vykusioje XXI-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Į SVEIKĄ GYVENSENĄ IR SKAIDRIĄ BŪTĮ VYDŪNO KELIU“, sekcijoje: „Iššūkiai sveikatos sistemai ir socialinės gerovės galimybės COVID-19 pandemijos metu“, dr. Brigita Kreivinienė kartu su bendraautorėmis pasidalino pirmosiomis patirtimis pranešime ,,Vaikų su negalia savarankiškumo formavimas Delfinų terapijos centre: didesnių galimybių link” bei pristatė projekto ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (BREAK) metu įgyvendinamas veiklas. Skaityti plačiau. 

161963895_388191292266988_7475450597637823855_n.jpg


 

Delfinų terapijos centre rengiamos laboratorijos vaikų savarankiškumo įgūdžių formavimui

2021 02 22
Delfinų terapijos centras nuo 2020 metų pradėjo įgyvendinti projektą ,,Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“. Siekiama padėti šeimoms, susiduriančioms su negalia. Šis, regionui svarbus projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos universitetu, Baltijos Federaliniu Emanuelio Kanto universitetu ir vaikų psichoneurologine sanatorija ,,Teremok“ (Rusija). Lietuvos jūrų muziejaus delfinų terapijos centre planuojama įrengti dvi modernias laboratorijas – video analizės bei savarankiškumo įgūdžių formavimo.
Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, projekto vadovė Olga Žalienė sako:
– Projekto rezultatai yra  svarbūs ne tik todėl, kad tai natūraliai užbaigia penkerius metus trunkantį kompleksinės pagalbos centro įkūrimą, tačiau svarbiausia, kad čia bus organizuojamos veiklos vaikų su negalia gyvenimo kokybei pagerinti. Skaityti plačiau


Delfinų terapijos centro plėtra

2021 01 13
Delfinų terapijos centro vizija, teikiant visapusę pagalbą vaikams ir suaugusiems su negalia, apima ir kasdienius įgūdžius, psichofizinės ir socialinės izoliacijos mažinimą.
Įgyvendinant 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“, Delfinų terapijos centre įrenginėjamas socialinių įgūdžių kambarys. Planuojama, kad šis kambarys leis kryptingai formuoti buitinius įgūdžius ir pagerins savirealizaciją, sumažins socialinę atskirtį. Ypatingas dėmesys bus skiriamas gyvenimiškam svarbių žinių ir gebėjimų formavimui, tai padės siekti visavertiško gyvenimo. Skaityti plačiau 

138843116_10158345564304011_4616802864598377656_o.jpg

Nuotrauka: A. Mažūno

 

 

 

Spausdinti
Information updated--- 2021-05-07 09:42

Apsilankyk

Dėmesio, visiems internetu parduodamiems bilietams taikoma 5 proc. nuolaida.


Lankydamiesi karantino laikotarpiu, prašome susipažinti su Lietuvos jūrų muziejaus lankymosi taisyklėmis, kainomis ir nuolaidomis

SVARBU. Vaikams iki 3 metų amžiaus imtinai, bilietas kainuoja 1 Eur, internetu – 0,95 Eur.

Suaugusiems su negalia (0-25 proc. darbingumo), vaikams su negalia ir lydintiesiems asmenims nemokami bilietai į delfinariumą išduodami muziejaus kasoje. Būtina iš anksto registruotis telefonu 8 659 61497.


AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems

7

10

Vaikams nuo 6 m., moksleiviams, studentams,
senjorams iki 79 m. amžiaus,
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis, nuolatinės privalomosios
karo tarnybos kariams,
kariams savanoriams (ES piliečiams), kitos nuolaidos*

3,5

5

Šeimos kortelės turėtojui suaugusiam  3,5  5
Šeimos kortelės turėtojui vaikui, mokiniui 2 2,5 
Metinio bilieto turėtojui  0 0

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų – ŠIUO METU NETAIKOMOS

Suaugusiems 

6

9

Vaikams nuo 6 m.,
moksleiviams, studentams, senjorams iki 79 m.
amžiaus, asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.
darbingumo lygis, nuolatinės privalomosios
karo tarnybos kariams,
kariams savano-riams (ES piliečiams), kitos nuolaidos*

3

4.5

* Nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų LR kaliniams, LR nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams

DELFINŲ PASIRODYMAS
 

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senjorams iki 79 m. amžiaus (ES piliečiams), 
asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc.

darbingumo lygis.

3,5

5

Šeimos kortelės turėtojui suaugusiam  3,5 5
Šeimos kortelės turėtojui vaikui, mokiniui 2 2,5
Metinio bilieto turėtojui  0 0

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų ŠIUO METU NETAIKOMOS

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senjorams iki 79 m. amžiaus (ES piliečiams)

3

4.5

 

JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAS
SAULĖS ĮLANKOJE

GEGUŽĖ, RUGSĖJIS, SPALIS 

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Vienam asmeniui 

2

3

Etnografinė pajūrio žvejo sodyba, Senųjų žvejybos laivų aikštelė,
ekspozicija „Ilgas reisas“ vidutiniame žvejybos traleryje „Dubingiai

Vienam asmeniui 

0

0

 

   

 

GEGUŽĖ

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00.

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI –  trečiadieniais-penktadieniais – 12.00, 15.00, šeštadieniais, sekmadieniais 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 (vietų skaičius ribotas, prašome įsigyti bilietus internetu iš anksto)

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00

Lankytojų aptarnavimo taisyklės su priedu 


BIRŽELIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAS – 12.00, 14.00, 16.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00


LIEPA ir RUGPJŪTIS

Nuo antradienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.30

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 11.15, 13.00, 15.00, 16.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00


RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00.

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30-18.00.


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00


SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00

VASARIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00 


KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-17.00 

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00 


BALANDIS

Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30-18.00. 

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI –  penktadieniai – 12.00, 15.00, šeštadieniais, sekmadieniais – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 


Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

 

Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).

Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos tvarkaraštis.

© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt. 


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Senosios perkėlos, Smiltynės pusėje (keliantis pėsčiųjų keltu) iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

  • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
  • Kursuoja du traukinukai. Paslauga mokama (informacija – +370 67039911, +370 68789132). 

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

situacinis_planas_svetainei.jpg