Vanduo – labiausiai žemėje paplitęs junginys, be kurio nebūtų gyvybės Žemėje.
Gėlo vandens Žemėje
yra tik 3%.
Žemės vandeninis apvalkalas – hidrosfera – sudaro 71 % planetos paviršiaus.
Susipažink su įvairiais vandens taršos būdais ir sužinok, kaip jų galima išvengti.
Tu gali prisidėti prie darnios ekosistemos!

Cheminė
tarša

DĖMESIO

Kai kuriuose klausimuose galimi keli atsakymų variantai

Supratau

Kas sukelia cheminę vandens taršą?

Kuris taršos būdas skatina vandens žydėjimą?

Kodėl geriau naudoti ekologiškas valymo priemones nei įprastas?

Kurie ekologinių produktų žymėjimo ženklai yra labiausiai paplitę Lietuvos rinkoje ir suteikiantys vartotojui daugiausia informacijos, kad perkamas produktas yra draugiškas aplinkai?

Kokiu ženklu pažymėtos buitinės chemijos pakuotės rodo, kad sudėtyje yra mažiau pavojingų cheminių medžiagų, ir padeda vartotojams išsirinkti aplinkai palankesnius gaminius bei paslaugas?

Kaip galiu prisidėti prie cheminės vandens taršos mažinimo?

Cheminė
tarša: aš

teisingi atsakymai

Kas labiausiai lemia Baltijos jūros Lietuvos priekrantės cheminę vandens būklę?

Kaip vadinasi reiškinys, kai dėl per didelio maistinių medžiagų kiekio vandenyje pernelyg išveši dumbliai ir kita augmenija, sutrinka organizmų pusiausvyra?

Kas labiausiai lemia eutrofikaciją?

Kas yra vienas pagrindinių eutrofikacijos šaltinių tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Baltijos jūros regiono valstybėse?

Kas nutinka dėl padidėjusio maistinių medžiagų (azoto ir fosforo) kiekio vandenyje?

Kas yra naujos kartos teršalai, patenkantys į Baltijos jūrą?

Kiek procentų maistinių medžiagų suneša į Baltijos jūrą upės ir patenka tiesiogiai iš aplinkinių teritorijų?

Cheminė
tarša: Baltija

teisingi atsakymai

Kurią dieną švenčiama Pasaulinė vandenynų diena?

Kas pasakė: „Anksčiau gamta baugino žmogų, o dabar žmogus baugina gamtą“?

Kuri šalis pirmoji Europoje ir pasaulyje 1977 metais pradėjo taikyti aplinkosauginį gaminių ženklinimą?

Kuris iš šių ženklų yra pirmasis pasaulyje ekologinis ženklas?

Kuris iš šių būdų yra efektyviausias, siekiant sustabdyti toksinių atliekų poveikį aplinkai?

Kurie trys cheminiai elementai yra svarbiausi augalų augimui ir sudaro didžiąją dalį cheminių trąšų?

Ar visi teršalai tiesiogiai pilami į vandenyną?

Cheminė
tarša: Pasaulis

teisingi atsakymai

Cheminė
tarša

% teisingi atsakymai
%
Baltija %
Pasaulis %

Fizinė
tarša

DĖMESIO

Kai kuriuose klausimuose galimi keli atsakymų variantai

Supratau

Kas sukelia fizinę vandens taršą?

Koks vandens taršos būdas pavaizduotas paveikslėlyje?

Kaip vadinama lauke stovinti talpa, skirta buitinėms atliekoms išmesti?

Kokių spalvų yra atliekų rūšiavimo konteineriai?

Į kokios spalvos konteinerį metamas plastikas?

Kuris iš šių ženklų yra atliekų perdirbimo simbolis?

Kaip galiu prisidėti prie fizinės vandens taršos mažinimo?

Fizinė
tarša: aš

teisingi atsakymai

Kas sudaro didžiąją dalį (apie 60–80 %) visų Baltijos jūrą teršiančių šiukšlių?

Kiek procentų visų šiukšlių, randamų Baltijos jūroje, patenka į ją dėl namų ūkiuose susidarančių atliekų?

Kiek Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje vidutiniškai aptinkama šiukšlių vienetų 100 metrų atkarpoje?

Kiek tonų mikroplastiko kasmet patenka į Baltijos jūrą dėl neefektyvių filtrų nuotekų valymo įrenginiuose?

Kiek vienetų žiauninių tinklų ir tralų kasmet praranda žvejai Baltijos jūroje?

Tinklai į Baltijos jūrą patenka:

Kas yra tinklai „šmėklos“?

Fizinė
tarša: Baltija

teisingi atsakymai

Kur atsiduria dauguma plastiko atliekų?

Kiek procentų šiukšlių į vandenį patenka iš pakrančių?

Kiek šiukšlių išmetama kiekvieną minutę į pasaulinį vandenyną?

Kiek tonų plastiko kasmet išmetama į vandenynus?

Kodėl plastikas yra pavojingas jūrų gyvūnams?

Kas yra „plastiko sriuba“?

Tiesa ar melas? Šiandien vandenyne yra 51 trilijonas mikroplastiko dalelių – 500 kartų daugiau nei žvaigždžių mūsų galaktikoje

Kokio dydžio dalelės yra priskiriamos mikroplastikui?

Kuriais metais, pagal mokslininkų prognozes, plastikas užgoš vandenyje gyvenančias žuvis?

Kurios 5 šalys labiausiai prisideda prie pasaulinės plastiko taršos didinimo problemos?

Fizinė
tarša: Pasaulis

teisingi atsakymai

Fizinė
tarša

% teisingi atsakymai
%
Baltija %
Pasaulis %

Biologinė
tarša

DĖMESIO

Kai kuriuose klausimuose galimi keli atsakymų variantai

Supratau

Aplinkos tarša, sukeliama mikroorganizmų, jų apykaitos produktų, baltyminės kilmės medžiagų, kurios dėl žmogaus veiklos patenka į aplinką ir gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir gyvajai gamtai. Koks tai aplinkos taršos būdas?

Ar biologine tarša galime vadinti iš kitų šalių introdukuotas augalų ir gyvūnų rūšis, dėl kurių invazijos nukenčia natūralios vietinės augalų ir gyvūnų bendrijos?

Koks vandens taršos būdas pavaizduotas?

Kokiu būdu nevietinės (svetimkraštės) rūšys atsiranda naujų regionų vandenyse, nutolusiuose nuo jų savaiminių arealų?

Kaip galiu prisidėti prie biologinės vandens taršos mažinimo?

Biologinė
tarša: aš

teisingi atsakymai

Į kurį labiausiai užterštų jūrų pasaulyje TOP’ą patenka Baltijos jūra?

Kas turi įtakos Baltijos jūrai, kad ji patenka į labiausiai užterštų jūrų pasaulyje TOP 5?

Kodėl į Baltijos jūrą patekę teršalai aplinkoje skyla lėtai, ilgiau išlieka aplinkoje?

Kiek valstybių yra įsikūrusių prie Baltijos jūros ir atsakingų už jūros aplinkos būklę?

Ar iš svetimų kraštų atvežtos ir Baltijos jūroje išplitusios naujos gyvūnų rūšys turi įtakos vietinėms rūšims?

Kurie iš šių gyvūnų prisideda prie Baltijos jūros biologinės taršos?

Kas nutiko, juodažiočio grundalo populiacijai išplitus Baltijos jūros ir Kuršių marių areale?

Ką galima padaryti, kad invazinių gyvybės rūšių į Baltijos jūrą patektų mažiau?

Biologinė
tarša: Baltija

teisingi atsakymai

Kurią dieną minima Pasaulinė vandens diena?

Kuri jūra yra švariausia pasaulyje?

Ar į vandenyną išmetami teršalai daro įtaką kasdieniam žuvų ir jūros gyvūnų gyvenimui?

Koks yra biologinės taršos poveikis vandens telkiniuose gyvenantiems gyviems organizmams?

Biologinė
tarša: Pasaulis

teisingi atsakymai

Biologinė
tarša

% teisingi atsakymai
%
Baltija %
Pasaulis %

Rezultatai

% teisingi atsakymai
Cheminė %
Fizikinė %
Biologinė %
%
teisingi
atsakymai

Dalintis rezultatu